ค้นหาสินทรัพย์

ข่าวและกิจกรรม

พบกับงานประมูลทรัพย์ NPA ภาคใต้ 2561 ครั้งที่ 2 (โรงงาน ที่ดินเปล่า ที่อยู่อาศัย) วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ SME Development Bank สาขาสุราษฎธานี ลงทะเบียนเวลา 10.00 น. - 13.00 น. ประมูลทรัพย์เวลา 13.10 น.
แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-06-11


ดูข่าวทั้งหมด

ทรัพย์เด่น


รหัสทรัพย์ KP 001-02-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-06-13     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-06-13 00:00:00    Views 27

ที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง รูปแปลงที่ดินสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 22 เมตร ส่วนลึกสุดประมาณ 30.50 เมตร ระดับเสมอถนนด้านหน้า ปัจจุบันปล่อยว่างไม่มีการใช้ประโยชน์ (มีรั้วปิดด้านหน้า สภาพการเข้า-ออก ผ่านที่ดินแปลงข้างเคียง)

   เนื้อที่รวม : 0-1-47 ไร่

ราคาเริ่มต้น 1,200,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ CR 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 60

   เนื้อที่รวม : 4-1-50

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ NR 01-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 66

   เนื้อที่รวม : 13-3-15

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ UR 003-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 49

   เนื้อที่รวม : 2-3-33

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ PR 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 54

   เนื้อที่รวม : 27-1-74

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ PR 001-02-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 58

   เนื้อที่รวม : 0-0-50

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ MH 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 49

   เนื้อที่รวม : 21-3-16

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ SP 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 49

   เนื้อที่รวม : 1-0-0

ราคาเริ่มต้น 2,050,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ NM 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 56

   เนื้อที่รวม : 0-0-12

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ PL 002-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 51

   เนื้อที่รวม : 1-0-24

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ PY 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-28     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-28 00:00:00    Views 53

   เนื้อที่รวม : 1-2-90

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ PM 001-2-60


วันที่ประกาศขาย : 2018-05-04     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-05-04 00:00:00    Views 61

ที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 13457 ทรัพย์ตั้งอยู่ที่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

   เนื้อที่รวม :

ราคาเริ่มต้น 825,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map
ทรัพย์เด่นทั้งหมด: 1 รายการ

รายการที่ดูล่าสุด

รหัสทรัพย์ PH 001-06-54

โฉนดเลขที่ 12974,17800,17862,20980,22444,24990 น.ส.3ก.เลขที่ 1439 (รวม 7 แปลง)    เนื้อที่รวม : 92 - 0 - 5.5

ราคาเริ่มต้น 26,530,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ RN 001-01-56

โฉนดเลขที่ 8581 และ 8490    เนื้อที่รวม : 96-3-95.2 ไร่

ราคาเริ่มต้น 40,115,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ PM 001-2-60

   เนื้อที่รวม :

ราคาเริ่มต้น 825,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ หมายเลขแดงที่ 1385/2552

โฉนดเลขที่ 3376, 3094, 3095, 3097    เนื้อที่รวม :

ราคาเริ่มต้น 0

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ KP 001-02-61

   เนื้อที่รวม : 0-1-47 ไร่

ราคาเริ่มต้น 1,200,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ CR 001-01-61

   เนื้อที่รวม : 4-1-50

ราคาเริ่มต้น 0

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด