ค้นหาสินทรัพย์

ข่าวและกิจกรรม

เปิดประมูลทรัพย์ NPA ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ SME Bank สาขา เชียงใหม่ ลงทะเบียน 10.00 - 13.00 น. เริ่มประมูล 13.30 น.
แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-04-09


ดูข่าวทั้งหมด

ทรัพย์เด่น


รหัสทรัพย์ SG 002-01-62


วันที่ประกาศขาย : 2019-04-05     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-04-05 00:00:00    Views 17

โฉนดเลขที่ 5186    เนื้อที่รวม : 1-2-11 ไร่

อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร

รหัสทรัพย์ SU 001-01-62


วันที่ประกาศขาย : 2019-02-21     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-02-21 00:00:00    Views 62

โฉนด น.ส.3ก 220,228-231,1485,1546,1552,1559,1608,1647,1648    เนื้อที่รวม : 87-0-84 ไร่

อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร

รหัสทรัพย์ KP 001-01-62


วันที่ประกาศขาย : 2019-02-11     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-02-11 00:00:00    Views 59

โฉนด 20154-55    เนื้อที่รวม : 42-0-69 ไร่

อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร

รหัสทรัพย์ KP 001-02-62


วันที่ประกาศขาย : 2019-02-11     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-02-11 00:00:00    Views 37

โฉนด 7812    เนื้อที่รวม : 0-0-71 ไร่

อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร

รหัสทรัพย์ KP 001-03-62


วันที่ประกาศขาย : 2019-02-11     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-02-11 00:00:00    Views 20

โฉนด 19467,19503 และ น.ส.3ก 640    เนื้อที่รวม : 38-3-24 ไร่

อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร

รหัสทรัพย์ KP 001-04-62


วันที่ประกาศขาย : 2019-02-11     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-02-11 00:00:00    Views 19

โฉนด น.ส.3ก 3886,4115-4116,4119    เนื้อที่รวม : 18-4-77.9 ไร่

อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่

รหัสทรัพย์ NM 001-01-58


วันที่ประกาศขาย : 2019-01-08     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-01-08 00:00:00    Views 121

โฉนดเลขที่ น.ส.3ก 1/273,162    เนื้อที่รวม : 99-2-0 ไร่

อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่

รหัสทรัพย์ RB 002-01-56


วันที่ประกาศขาย : 2019-01-08     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-01-08 00:00:00    Views 86

โฉนดเลขที่ 16383    เนื้อที่รวม : 3-1-79 ไร่

อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่

รหัสทรัพย์ SG 001-01-62


วันที่ประกาศขาย : 2019-01-07     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-01-07 00:00:00    Views 104

โฉนดเลขที่ 19543    เนื้อที่รวม : 5-0-86 ไร่

ราคาเริ่มต้น 8,350,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อธนาคาร
แผนที่

รหัสทรัพย์ SN 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-12-13     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-12-13 00:00:00    Views 143

โฉนด 53833-34    เนื้อที่รวม : 11-2-50 ไร่

ราคาเริ่มต้น 1,400,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อธนาคาร

รหัสทรัพย์ BG 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-12-13     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-12-13 00:00:00    Views 81

โฉนด 3748    เนื้อที่รวม : 45-0-20 ไร่

ราคาเริ่มต้น 3,610,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อธนาคาร

รหัสทรัพย์ KK 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-12-13     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-12-13 00:00:00    Views 138

โฉนด 193780    เนื้อที่รวม : 2-22-4 ไร่

ราคาเริ่มต้น 1,940,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อธนาคาร
ทรัพย์เด่นทั้งหมด: 1 รายการ

รายการที่ดูล่าสุด

รหัสทรัพย์ BK 001-01-59

39743,39745,139798และ139799    เนื้อที่รวม : 0-2-35 ไร่

ราคาเริ่มต้น 18,260,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ BK 001-01-62

โฉนด 128708    เนื้อที่รวม : 0-0-45.4 ไร่

ราคาเริ่มต้น 0

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ธ.1957/2550 ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลุกสร้าง จำนวน 1 แปลง

   เนื้อที่รวม : 1 งาน 68 ตร.วา/ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 3,528,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.639/2557 ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลุกสร้าง จำนวน 3 แปลง

   เนื้อที่รวม : 27 ไร่ 13 ตร.วา/ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 24,888,810

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.10647/2558 ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลุกสร้าง จำนวน 1 แปลง

   เนื้อที่รวม : 7 ไร่ 2 งาน 50 ตร.วา/ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 1,753,750

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2077/2555 ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลุกสร้าง จำนวน 2 แปลง

   เนื้อที่รวม :

ราคาเริ่มต้น 162,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด