ค้นหาสินทรัพย์

ข่าวและกิจกรรม

พบกับงานประมูลทรัพย์ NPA ภาคกลาง 2561 ครั้งที่ 4 (โรงงาน ที่ดินเปล่า ที่อยู่อาศัย) วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ SME Bank Tower ชั้น 1 ลงทะเบียนเวลา 10.00 น. - 13.00 น. ประมูลทรัพย์เวลา 13.10 น.
แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09


ดูข่าวทั้งหมด

ทรัพย์เด่น


รหัสทรัพย์ LP 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 39

ที่ตั้งทรัพย์ ต.วังใต้(ร่องเคาะ) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

โฉนดเลขที่ 24515    เนื้อที่รวม : 7-2-70 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ PI 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 27

ที่ตั้งทรัพย์ ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

โฉนดเลขที่ 1834    เนื้อที่รวม : 7-0-0 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ NW 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 26

ที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินมีลักษณะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ 80 ม. และมีความลึกสุดประมาณ 20 ม. ที่ตั้งทรัพย์ ต.นครสวรรค์ตก อ. นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์

โฉนดเลขที่ 97701-02    เนื้อที่รวม : 1-0-0 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ CM 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 26

ตั้งอยู่ ซอยสาธารณประโยชน์ ถนนเลียบคลองชลประทาน ที่ดินปรับถมเสมอถนน ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนน 6 เมตร ที่ตั้งทรัพย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โฉนดเลขที่ 97035-39    เนื้อที่รวม : 1-3-53.9 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ PL 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 22

เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีชั้นลอย จำนวน 1 คูหา หน้ากว้าง 4 ม. ลึก 16 ม. ขนาดอาคารกว้างยาวประมาณ 4x12 ม. ที่ตั้งทรัพย์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โฉนดเลขที่ 83677    เนื้อที่รวม : 0-0-16 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ NR 001-1-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 22

เลขที่ – ซอย ไม่มีชื่อ ถนน สายนราธิวาส-ปัตตานี (ทล.42) สภาพที่ดิน เป็นที่ดินเปล่า ยังไม่มีการพํฒนา มีวัชพืชปกคลุมทั่วไป ระดับที่ดินยังไม่ถม เฉลี่ยที่ดินทั้งแปลง มีระดับต่ำกว่าถนนผ่านหน้าประมาณ 1 เมตร

โฉนดเลขที่ น.ส.3 ก 3345    เนื้อที่รวม : 13-3-15 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่

รหัสทรัพย์ SP 001-1-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 16

ที่ตั้งทรัพย์ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

โฉนดเลขที่ 19430    เนื้อที่รวม : 1-0-0 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ NB 002-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 30

เป็นอาคารพักอาศัย 2 ชั้น ลักษณะรูปแปลงของที่ดินโดยรวมเป็นหลายเหลี่ยม มีด้านหน้าติดถนน ด้านเดียว ที่ตั้งทรัพย์ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โฉนดเลขที่ 2744,24497    เนื้อที่รวม : 0-1-22.1 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ KP 001-01-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 22

ที่ตั้งอยู่ซอยไม่มีชื่อ ถนนกำเพชรเพชร-สุโขทัย(ทล.101) เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ที่ตั้งทรัพย์ ต.พรานกระต่าย อ.คลองหลวง จ.กำแพงเพชร

โฉนดเลขที่ 10254    เนื้อที่รวม : 30-2-57 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ NW 002-1-61


วันที่ประกาศขาย : 2018-04-09     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-04-09 00:00:00    Views 19

รูปแปลงหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนน 112 ม. สภาพที่ดินยังไม่ปรับถมต่ำกว่าระดับถนน 0.5 ม. ปัจจุบันใช้ประประโยชน์เป็นที่นาทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรมและพักอาศัย ที่ตั้งทรัพย์ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โฉนดเลขที่ 22137,26109,53736,78521    เนื้อที่รวม : 0-0-16 ไร่

อยู่ระหว่างการตั้งราคาประมูล

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map

รหัสทรัพย์ BK 003-01-60


วันที่ประกาศขาย : 2018-03-21     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-03-21 00:00:00    Views 59

ที่ดินเปล่า 1 รายการ 8 แปลง ทรัพย์ตั้งอยู่ที่ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โฉนดเลขที่ 1495, 71043, 18142, 18152, 18161, 182553, 182550, 183071 เนื้อที่ 4-2-78 ไร่    เนื้อที่รวม : 4-2-78

ราคาเริ่มต้น 44,900,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อธนาคาร
แผนที่

รหัสทรัพย์ SE 001-1-60


วันที่ประกาศขาย : 2018-02-10     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2018-02-10 00:00:00    Views 112

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ 1 แปลง ทรัพย์ตั้งอยู่ที่ ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

โฉนดเลขที่ 45386 เนื้อที่รวม 5-1-64 ไร่    เนื้อที่รวม : 5-1-64 ไร่

ราคาเริ่มต้น 6,000,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อธนาคาร
แผนที่
Google Map
ทรัพย์เด่นทั้งหมด: 1 รายการ

รายการที่ดูล่าสุด