ค้นหาสินทรัพย์

ข่าวและกิจกรรม


แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-08-09


ดูข่าวทั้งหมด

ทรัพย์ขายทอดตลาด


 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.930/2559 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง     

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.930/2559 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-05     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-05 00:00:00    Views 37

   เนื้อที่รวม : 46 ตร.วา/ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 36,800


 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.3444/2558 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง     

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.3444/2558 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-05     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-05 00:00:00    Views 26

   เนื้อที่รวม : 1 ไร่

ราคาเริ่มต้น 448,680


 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2246/2557 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง     

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2246/2557 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-05     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-05 00:00:00    Views 25

   เนื้อที่รวม : 6 ไร่ 3 งาน 56 ตร.วา/ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 275,600


 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.4612/2557 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง     

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.4612/2557 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-05     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-05 00:00:00    Views 15

   เนื้อที่รวม : 1 งาน 37 ตร.วา/ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 685,100


 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.141/2556 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง    

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.141/2556 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-05     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-05 00:00:00    Views 20

   เนื้อที่รวม : 1 ไร่

ราคาเริ่มต้น 150,000


 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.821/2559 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง    

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.821/2559 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-05     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-05 00:00:00    Views 16

   เนื้อที่รวม : 4 ไร่

ราคาเริ่มต้น 1,264,000


 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2523/2559 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 3 แปลง     

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2523/2559 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 3 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-04     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-04 00:00:00    Views 21

   เนื้อที่รวม : 6 ตร.วา/ตร.ม.

Link : : 31-05-19-24-02-1-p.jpg

ราคาเริ่มต้น 1,228,880


 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.7301/2559 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 2 แปลง    

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.7301/2559 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 2 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-03     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-03 00:00:00    Views 31

   เนื้อที่รวม : 2 งาน 65 ตร.วา/ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 189,190


 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.54/2560 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 6 แปลง     

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.54/2560 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 6 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-03     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-03 00:00:00    Views 25

   เนื้อที่รวม : 64 ตร.วา/ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 1,018,780


 คดีหมายเลขแดงที่ ธ.340/2552 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง    

รหัสทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ธ.340/2552 ขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 แปลง


วันที่ประกาศขาย : 2019-06-03     แก้ไขครั้งล่าสุด : 2019-06-03 00:00:00    Views 24

   เนื้อที่รวม : 1 งาน 8 ตร.วา/ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 8,918,390