สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 161 รายการ

รายละเอียด
  •          
 15,600,000 บาท    ส่วนลด 19.87 %  

 ลดราคาเหลือ  12,500,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 25,150,000 บาท    ส่วนลด 28.43 %  

 ลดราคาเหลือ  18,000,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 6,490,000 บาท    ส่วนลด 30.66 %  

 ลดราคาเหลือ  4,500,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 6,550,000 บาท    ส่วนลด 8.85 %  

 ลดราคาเหลือ  5,970,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 6,470,000 บาท    ส่วนลด 13.60 %  

 ลดราคาเหลือ  5,590,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 2,470,000 บาท    ส่วนลด 8.10 %  

 ลดราคาเหลือ  2,270,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 3,500,000 บาท    ส่วนลด 12.00 %  

 ลดราคาเหลือ  3,080,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 4,380,000 บาท    ส่วนลด 29.22 %  

 ลดราคาเหลือ  3,100,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 4,660,000 บาท    ส่วนลด 34.55 %  

 ลดราคาเหลือ  3,050,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 7,358,000 บาท    ส่วนลด 5.27 %  

 ลดราคาเหลือ  6,970,000 บาท