สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 150 รายการ

รายละเอียด
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,950,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 28,000,000 บาท    ส่วนลด 33.57 %  

 ลดราคาเหลือ  18,600,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 3,130,000 บาท    ส่วนลด 20.13 %  

 ลดราคาเหลือ  2,500,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 940,000 บาท    ส่วนลด 66.91 %  

 ลดราคาเหลือ  311,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 4,020,000 บาท    ส่วนลด 5.47 %  

 ลดราคาเหลือ  3,800,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 15,354,000 บาท    ส่วนลด 58.77 %  

 ลดราคาเหลือ  6,330,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่า จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 20-0-1 ไร่
  •          
 9,121,000 บาท    ส่วนลด 50.66 %  

 ลดราคาเหลือ  4,500,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 5,630,000 บาท    ส่วนลด 49.73 %  

 ลดราคาเหลือ  2,830,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 1,900,000 บาท    ส่วนลด 5.79 %  

 ลดราคาเหลือ  1,790,000 บาท