สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 162 รายการ

รายละเอียด
  •          
 45,000,000 บาท    ส่วนลด 9.11 %  

 ลดราคาเหลือ  40,900,000 บาท
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 11,100,000 บาท
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 5,660,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 41,800,000 บาท    ส่วนลด 3.35 %  

 ลดราคาเหลือ  40,400,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 8,500,000 บาท    ส่วนลด 4.00 %  

 ลดราคาเหลือ  8,160,000 บาท
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 3,330,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 2,770,000 บาท    ส่วนลด 9.75 %  

 ลดราคาเหลือ  2,500,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 3,760,000 บาท    ส่วนลด 4.79 %  

 ลดราคาเหลือ  3,580,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 810,000 บาท    ส่วนลด 13.46 %  

 ลดราคาเหลือ  701,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 6,000,000 บาท    ส่วนลด 7.83 %  

 ลดราคาเหลือ  5,530,000 บาท