สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 146 รายการ

รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 9,410,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 1,000,000 บาท    ส่วนลด 30.00 %  

 ลดราคาเหลือ  700,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
  •          
 400,000 บาท    ส่วนลด 0.00 %  

 ลดราคาเหลือ  400,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
  •          
 340,000 บาท    ส่วนลด 50.59 %  

 ลดราคาเหลือ  168,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
  •          
 280,000 บาท    ส่วนลด 3.93 %  

 ลดราคาเหลือ  269,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
  •          
 30,000,000 บาท    ส่วนลด 4.67 %  

 ลดราคาเหลือ  28,600,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 7,030,000 บาท
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 4,290,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 1,600,000 บาท    ส่วนลด 6.88 %  

 ลดราคาเหลือ  1,490,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 7,358,000 บาท    ส่วนลด 5.27 %  

 ลดราคาเหลือ  6,970,000 บาท  ขายแล้ว