SG 003-01-62

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง(ฟาร์มไก่) ที่ดิน 1 แปลง รูปแปลงที่ดินคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารออฟฟิศและฟาร์มเลี้ยงไก่ ที่ดินติดถนน 1 ด้าน ทางด้านฝั่งทิศตะวันตก 174 ม. ลึกสุด 194 ม. ภายในปรับถมแล้ว ระดับดินเสมอระดับถนนผ่านหน้า

  •          

 ราคาเริ่มต้น 9,410,000 บาท  ขายแล้ว