สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 161 รายการ

รายละเอียด
  •          
 25,254,000 บาท    ส่วนลด 10.11 %  

 ลดราคาเหลือ  22,700,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 11,700,000 บาท    ส่วนลด 50.17 %  

 ลดราคาเหลือ  5,830,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 5,930,000 บาท    ส่วนลด 20.07 %  

 ลดราคาเหลือ  4,740,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 4,180,000 บาท    ส่วนลด 41.15 %  

 ลดราคาเหลือ  2,460,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 21,890,000 บาท    ส่วนลด 19.60 %  

 ลดราคาเหลือ  17,600,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 3,310,000 บาท    ส่วนลด 35.95 %  

 ลดราคาเหลือ  2,120,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 18,870,000 บาท    ส่วนลด 22.63 %  

 ลดราคาเหลือ  14,600,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 25,700,000 บาท    ส่วนลด 14.40 %  

 ลดราคาเหลือ  22,000,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 2,200,000 บาท    ส่วนลด 9.09 %  

 ลดราคาเหลือ  2,000,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 3,360,000 บาท    ส่วนลด 28.87 %  

 ลดราคาเหลือ  2,390,000 บาท