สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 147 รายการ

รายละเอียด
  •          
 3,130,000 บาท    ส่วนลด 4.79 %  

 ลดราคาเหลือ  2,980,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 4,020,000 บาท    ส่วนลด 4.98 %  

 ลดราคาเหลือ  3,820,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 28,000,000 บาท    ส่วนลด 32.14 %  

 ลดราคาเหลือ  19,000,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 28,910,000 บาท    ส่วนลด 45.69 %  

 ลดราคาเหลือ  15,700,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 4,140,000 บาท    ส่วนลด 16.67 %  

 ลดราคาเหลือ  3,450,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 1,177,000 บาท    ส่วนลด 7.39 %  

 ลดราคาเหลือ  1,090,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 38,405,000 บาท    ส่วนลด 15.38 %  

 ลดราคาเหลือ  32,500,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 22,790,000 บาท    ส่วนลด 7.85 %  

 ลดราคาเหลือ  21,000,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 3,760,000 บาท    ส่วนลด 6.91 %  

 ลดราคาเหลือ  3,500,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 23,736,000 บาท    ส่วนลด 27.11 %  

 ลดราคาเหลือ  17,300,000 บาท