สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 161 รายการ

รายละเอียด
  •          
 2,850,000 บาท    ส่วนลด 11.58 %  

 ลดราคาเหลือ  2,520,000 บาท




รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 280,000 บาท




รายละเอียด
  •          
 1,177,000 บาท    ส่วนลด 6.54 %  

 ลดราคาเหลือ  1,100,000 บาท




รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 9,410,000 บาท




รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 5,660,000 บาท




รายละเอียด
  •          
 825,000 บาท    ส่วนลด 9.82 %  

 ลดราคาเหลือ  744,000 บาท  ขายแล้ว 




รายละเอียด
  •          
 30,000,000 บาท    ส่วนลด 4.67 %  

 ลดราคาเหลือ  28,600,000 บาท




รายละเอียด
  •          
 2,620,000 บาท    ส่วนลด 20.99 %  

 ลดราคาเหลือ  2,070,000 บาท




รายละเอียด
  •          
 400,000 บาท    ส่วนลด 0.00 %  

 ลดราคาเหลือ  400,000 บาท




รายละเอียด
  •          
 340,000 บาท    ส่วนลด 50.59 %  

 ลดราคาเหลือ  168,000 บาท