สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 147 รายการ

รายละเอียด
  •          
 6,000,000 บาท    ส่วนลด 6.50 %  

 ลดราคาเหลือ  5,610,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 8,350,000 บาท    ส่วนลด 5.99 %  

 ลดราคาเหลือ  7,850,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 10,600,000 บาท    ส่วนลด 7.55 %  

 ลดราคาเหลือ  9,800,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 6,200,000 บาท    ส่วนลด 21.29 %  

 ลดราคาเหลือ  4,880,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 3,000,000 บาท    ส่วนลด 14.33 %  

 ลดราคาเหลือ  2,570,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 2,270,000 บาท    ส่วนลด 11.45 %  

 ลดราคาเหลือ  2,010,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 30,000,000 บาท    ส่วนลด 4.67 %  

 ลดราคาเหลือ  28,600,000 บาท
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 7,140,000 บาท
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 39,500,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 2,350,000 บาท    ส่วนลด 31.91 %  

 ลดราคาเหลือ  1,600,000 บาท