สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 147 รายการ

รายละเอียด
  •          
 1,900,000 บาท    ส่วนลด 2.63 %  

 ลดราคาเหลือ  1,850,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 3,370,000 บาท    ส่วนลด 47.18 %  

 ลดราคาเหลือ  1,780,000 บาท
รายละเอียด
น.ส.3 เลขที่ 1/273 (เนื้อที่ 12-0-83) เป็นที่ดินเปล่า ติดถนน 3 ด้าน ทิศเหนือประมาณ 120 เมตร ทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ทิศตะวันออกประมาณ 200 เมตร ระดับเดียวกับถนน มีบ่อน้ำ 1 บ่อ น.ส.3 เลขที่ 162 (เนื้อที่ 87-3-0) เป็นที่ดินเปล่า มีถนนตัดผ่ากลางที่ดินแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เนื้อที่ 12-0-0 ไร่ ติดถนน 1 ด้าน ทิศตะวันตก 186 เมตร ลึก 294 ต่ำกว่าถนน 1 เมตร ส่วนที่ 2 เนื้อที่ 73-3-0 ไร่ ติดถนนทิศตะวันออก 660 เมตร ลึก 294 ต่ำกว่าถนน 1 เมตร โดยมรคลองอีสานเขียนผ่านในที่ดิน ขนาด 20x360 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 4-2-0 ไร่ คงเหลือที่ดินประมาณ 83-1-0 ไร่ ตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรม ทำนา
  •          
 8,520,000 บาท    ส่วนลด 28.76 %  

 ลดราคาเหลือ  6,070,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 22,106,000 บาท    ส่วนลด 27.62 %  

 ลดราคาเหลือ  16,000,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 280,000 บาท    ส่วนลด 3.93 %  

 ลดราคาเหลือ  269,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 4,500,000 บาท    ส่วนลด 44.00 %  

 ลดราคาเหลือ  2,520,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่า จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 20-0-1 ไร่
  •          
 9,121,000 บาท    ส่วนลด 45.95 %  

 ลดราคาเหลือ  4,930,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 8,500,000 บาท    ส่วนลด 10.59 %  

 ลดราคาเหลือ  7,600,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 5,335,000 บาท    ส่วนลด 5.53 %  

 ลดราคาเหลือ  5,040,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 3,700,000 บาท    ส่วนลด 10.00 %  

 ลดราคาเหลือ  3,330,000 บาท