สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 161 รายการ

รายละเอียด
  •          
 2,030,000 บาท    ส่วนลด 9.36 %  

 ลดราคาเหลือ  1,840,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 400,000 บาท    ส่วนลด 12.50 %  

 ลดราคาเหลือ  350,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 51,000,000 บาท    ส่วนลด 30.10 %  

 ลดราคาเหลือ  35,650,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 2,870,000 บาท    ส่วนลด 23.00 %  

 ลดราคาเหลือ  2,210,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 29,000,000 บาท    ส่วนลด 0.00 %  

 ลดราคาเหลือ  29,000,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 8,900,000 บาท    ส่วนลด 0.00 %  

 ลดราคาเหลือ  8,900,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 1,450,000 บาท    ส่วนลด 9.66 %  

 ลดราคาเหลือ  1,310,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 1,930,000 บาท    ส่วนลด 16.06 %  

 ลดราคาเหลือ  1,620,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 2,150,000 บาท    ส่วนลด 0.00 %  

 ลดราคาเหลือ  2,150,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 1,910,000 บาท    ส่วนลด 8.38 %  

 ลดราคาเหลือ  1,750,000 บาท