สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 150 รายการ

รายละเอียด
  •          
 7,358,000 บาท    ส่วนลด 5.27 %  

 ลดราคาเหลือ  6,970,000 บาท  ขายแล้ว 
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 16,400,000 บาท
รายละเอียด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 6,470,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 7,070,000 บาท    ส่วนลด 9.48 %  

 ลดราคาเหลือ  6,400,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 1,800,000 บาท    ส่วนลด 6.67 %  

 ลดราคาเหลือ  1,680,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 12,210,000 บาท    ส่วนลด 18.18 %  

 ลดราคาเหลือ  9,990,000 บาท  ขายแล้ว 
รายละเอียด
  •          
 6,000,000 บาท    ส่วนลด 19.50 %  

 ลดราคาเหลือ  4,830,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 18,200,000 บาท    ส่วนลด 6.04 %  

 ลดราคาเหลือ  17,100,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 7,000,000 บาท    ส่วนลด 4.29 %  

 ลดราคาเหลือ  6,700,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 4,140,000 บาท    ส่วนลด 16.67 %  

 ลดราคาเหลือ  3,450,000 บาท