ทรัพย์ขายทอดตลาด

ค้นพบทั้งหมด 17 รายการ

รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขาย นัดที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 8 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด (ขายแยกแปลงที่ 1 และ 2) นัดที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ขายแยก รายการที่ 1 (1 แปลง),รายการที่ 2 (8 แปลง) นัดที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 21 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล