ทรัพย์ขายทอดตลาด

ค้นพบทั้งหมด 10 รายการ

รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
  •          

 ราคาเริ่มต้น 2,492,100 บาท
รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
  •          

 ราคาเริ่มต้น 494,500 บาท
รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
  •          

 ราคาเริ่มต้น 494,500 บาท
รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563
  •          

 ราคาเริ่มต้น 527,800 บาท
รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
  •          

 ราคาเริ่มต้น 910,000 บาท
รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563/
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,202,496 บาท
รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 วันที่ 1 กันยายน 2563
  •          

 ราคาเริ่มต้น 652,800 บาท
รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 วันที่ 1 กันยายน 2563
  •          

 ราคาเริ่มต้น 224,500 บาท
รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
  •          

 ราคาเริ่มต้น 2,492,100 บาท
รายละเอียด
ประกาศขายนัดที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563/ ประกาศขายนัดที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2563/ ประกาศขายนัดที่ 4 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
  •          

 ราคาเริ่มต้น 5,468,400 บาท