ทรัพย์ขายทอดตลาด

ค้นพบทั้งหมด 61 รายการ

รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2564
  •          

 ตามราคาประกาศขายเจ้าพนักงานบังคับคดี
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 2564 นัดที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
  •          

 ตามราคาประกาศขายเจ้าพนักงานบังคับคดี
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด (ขายแยกแปลงทั้ง 3 รายการ) นัดที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2564 นัดที่ 3 วันที่ 24 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
  •          

 ตามราคาประกาศขายเจ้าพนักงานบังคับคดี
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 เมษายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 2564 นัดที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2564 นัดที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2564 นัดที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 19 มิถุนายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล