สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 81 รายการ

รายละเอียด
ทรัพย์สินธนาคารเป็นที่ดินเปล่า จำนวน 120 แปลง ไม่ติดกัน เนื้อที่รวม 15-2-35 ไร่ หรือ 6,235 ตรว. มีลักษณะเป็นที่ดินแบ่งขายเป็นแปลงย่อย (ไม่ติดต่อกัน) โดยตั้งอยู่ในโครงการกาญจนประภาวิลเลจ ขนาดแปลงมาตรฐาน ประมาณ 50 ตรว. , 56 ตรว. ,78 ตรว. และ 93 ตรว. สภาพปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า มีวัชพืชขึ้นปกคลุม สภาพกลมกลืนเป็นแผ่นเดียวกัน ไม่มีการใช้ประโยชน์ ไม่มีสาธารณูปโภค
  •          
 11,700,000 บาท    ส่วนลด 56.84 %  

 ลดราคาเหลือ  5,050,000 บาท
รายละเอียด
- รายละเอียด : โฉนดเลขที่ 21796 สภาพทรัพย์ เป็นที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 6-3-76 ไร่ รูปแปลงเป็นที่ดินรูปหลายเหลี่ยม มีหน้ากว้างติดถนนซอยประมาณ 60 เมตร สภาพที่ดินพัฒนาปรับถมแล้ว ระดับเสมอถนน ในที่ตั้งทรัพย์มีบ่อน้ำ 1 บ่อ บริเวณรอบข้างส่วนใหญ่เป็นย่านเกษตรกรรม - รายละเอียด : โฉนดเลขที่ น.ส.3 671 ที่ดินเปล่า รูปหลายเหลี่ยม ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างติดซอยสันป่าก่อ5 ประมาณ 146 ม. ลึกสุดประมาณ 20 ม.หลักประกันที่ดินด้านหน้าของโรงงานผลิตปุ๋ยและใช้เป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลงด้านใน ประมูลขายรวมกัน 2 แปลง
  •          
 7,640,000 บาท    ส่วนลด 18.64 %  

 ลดราคาเหลือ  6,216,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 3 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 3-2-43.8 ไร่ รูปแปลงหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 2 เมตร ที่ดินมีการปรับถมเสมอระดับถนน มีสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ ปัจจุบันอาคารไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 15,354,000 บาท    ส่วนลด 68.74 %  

 ลดราคาเหลือ  4,800,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 2 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 27-1-74 ไร่ รูปร่างสี่เหบี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนน 92 เมตร ลึกประมาณ 510 เมตร สภาพที่ดินปรับถมเสมอถนนแล้วบางส่วนประมาณ 11-0-62 ไร่ ส่วนที่เหบือต่ำกว่าระดับถนนประมาณ 2 เมตร และบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ 1 บ่อ ขนาดประมาณ 15-60 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร
  •          
 25,700,000 บาท    ส่วนลด 32.30 %  

 ลดราคาเหลือ  17,400,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-2-92.3 ไร่ รูปร่างที่ดินใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ากว้างประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ 65 เมตร สภาพที่ดินปรับถมแล้ว สูงกว่าระดับถนน 0.20 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
  •          
 9,311,000 บาท    ส่วนลด 31.48 %  

 ลดราคาเหลือ  6,380,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 5-0-86 ไร่ สภาพที่ดินปรับถมแล้วระดับเสมอถนน รูปร่างที่ดินคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างติดถนนหลักประมาณ 112 เมตร ติดถนนรองกว้างประมาณ 74 เมตร ไม่มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน มีรั้วล้อมรอบด้านหน้าที่ดิน ปัจจุบันเป็นที่ดินเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 8,350,000 บาท    ส่วนลด 22.99 %  

 ลดราคาเหลือ  6,430,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
ทรัพย์เป็นที่ดินเปล่าจำนวน 3 แปลง รูปต่อเนื่องกันเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีด้านติดถนน 1 ด้าน กว้างประมาณ 120 ม. ลึกประมาณ 240 ม. สภาพภายในได้รับการปรับถมแล้ว ระดับที่ดินเสมอถนนผ่านหน้า มีบ่อน้ำขนาดกว้าง 40 ม. ยาวประมาณ 60 ม. บนที่ดินโฉนดเลขที่ 11429
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 10 ไร่ หักเนื้อที่บ่อ 600 ตร.ว. คงเหหลือเนื้อที่ดินประเมินราคา 8-2-0 ไร่ (3,400 ตร.ว.) ที่ดินมีลักษณะเป็นรูปแปลงหลายเหลี่ยม มีหน้ากว้างติดถนนประมาณ 95 เมตร และมีความลึกสุดประมาณ 206 เมตร ที่ดินถมแล้วเสมอถนน
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,870,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง ลักษณะรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้ากว้างที่ดินติดถนนประมาณ 32 ม. ลึกสุดประมาณ 100 ม. ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และโรงผลิตน้ำดื่ม ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมเป็นย่านที่อยู่อาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 4,740,000 บาท
รายละเอียด
คูหาที่ 1 อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นมีชั้นลอย ปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 56617 เนื้อที่ 44 ตร.ว. มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 156 ตร.ว. เป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหน้ากว้างติดถนนประมาร 4 เมตร และมีความลึกสุดประมาณ 44 เมตร หน้ากว้างอาคาร 4X12 เมตร - คูหาที่ 2 อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นมีชั้นลอย ปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 56616 เนื้อที่ 71 ตร.ว.เป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหน้ากว้างติดถนนประมาณ 4 เมตร และมีความลึกสุดประมาณ 46 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 156 ตร.ม. ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมเป็นย่านที่อยู่อาศัย และเกษตรกรรม
  •          

 ราคาเริ่มต้น 3,800,000 บาท