สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 99 รายการ

รายละเอียด
รายละเอียด : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส้ราง (โกดัง) ลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้างด้านหน้าติดถนนเข้า-ออก ประมาณ 20 ม. ความลึกประมาณ 10 ม. มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50 ตรว.สภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่พักอาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บาท
รายละเอียด
รายละเอียด : เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารพักอาศัย 2 ชั้น ตั้งอยู่ในซอยบางปูนคร ซอย 1/2 ถนนเทพารักษ์ ลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้างด้านหน้าติดถนนเข้า-ออกประมาณ 10 ม. ความลึกประมาณ 16 ม. มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 40 ตรว. สภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่พักอาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,300,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง ระดับเสมอถนน รูปแปลงคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู ติดทางสาธารณประโยชน์ 3 ด้าน หน้ากว้างติดถนนด้านทิศเหนือประมาณ 160 ม. ทิศตะวันออกประมาณ 120 ม. ด้านทิศใต้ประมาณ 140 ม. ลึกประมาณ 136 ม. สภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมสลับที่พักอาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,940,000 บาท
รายละเอียด
รายละเอียด : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงานถมสูงกว่าถนน ทำเลติดซอยไม่มีชื่อ ห่างจากถนนเอกชัย 140 ม. สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม อยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ , อบต.บางน้ำจืด
  •          
 18,700,000 บาท    ส่วนลด 33.69 %  

 ลดราคาเหลือ  12,400,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
เนื้อที่ 8-2-77 ไร่ ทำเลติดถนนสายพยุห์-ไพรบึง-ขุนหาญ หน้ากว้างติดถนนประมาณ 92 เมตร ลึกประมาณ 261.50 เมตร รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ระดับที่ดินเสมอถนนทั้งแปลง เป็นที่ตั้งอาคารและอาคารอื่รๆ ตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรมสลับุรกิจการค้า ใกล้สี่แยกศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์
  •          
 22,106,000 บาท    ส่วนลด 41.19 %  

 ลดราคาเหลือ  13,000,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 15-0-44 ไร่ รูปร่างที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 20 เมตร ความลึกสุดประมาณ 1,184 เมตร ระดับที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ 1 เมตร บางส่วนของที่ดินเป็นที่ตั้งแนวท่อก๊าชผ่าน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ว ไม่ประเมินราคา
  •          
 5,335,000 บาท    ส่วนลด 27.09 %  

 ลดราคาเหลือ  3,890,000 บาท
รายละเอียด
ทางเข้า - ออก ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงชนบท (ทล.1080) เป็นทางสาธารณประโยชน์ ลาดยาง กว้าง 20 เมตร 2 ช่องจราจร สภาพที่ดิน/อาคาร เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารโรงงานและลานปูนสำหรับจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเดิม สภาพด้านนอกเป็นลานปูนทั้งหมด สิ่งก่อสร้างหลักเป็นอาคาร 2 ชั้น มีชั้นลอย และดาดฟ้า
  •          
 5,360,000 บาท    ส่วนลด 32.28 %  

 ลดราคาเหลือ  3,630,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-78 ไร่ ตั้งอยู่ติดถนน 2 ด้าน สภาพที่ดินปรับถมแล้ว เสมอระดับถนน ด้านหน้าทิสเหนือกว้างประมาณ 30 เมตร ทิศตะวันตกกว้างประมาณ 27 เมตร ภายในมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านที่อยุ่อาศัยหนาแน่นปานกลางในชุมชนหมู่บ้าน
  •          
 717,000 บาท    ส่วนลด 28.45 %  

 ลดราคาเหลือ  513,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 3-2-47 ไร่ รูปแปลงสี่เหลี่ยมไม่เท่า สภาพที่ดินถมแล้สสุงระดับถนน ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างติดถนนทิสใต้ประมาณ 45.5 เมตร แบะติดถนนทิศเหนือประมาณ 46 เมตร ลึก 120 เมตร ปัจจุยันไม่มีการใช้ประโยชน์ ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและที่ดินว่างเปล่า
  •          
 11,000,000 บาท    ส่วนลด 27.00 %  

 ลดราคาเหลือ  8,030,000 บาท
รายละเอียด
เป็นที่ดิน 2 แปลง (ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน) ประกอบด้วย ฉ.42313 และ 42316 เนื้อที่รวม 42-49 ไร่ ลักษณะที่ดินมีรูปร่างหลายเหลี่ยม แนวเขตด้านทิศเหนือติดทางหลวงท้องถิ่น หน้ากว้างรวม 106 เมตร ทิศตะวันตกติดทางสาะรณะประโยชน์ ขนาดหน้ากว้าง 46 เมตร ลึกประมาณ 218.5 เมตร สภาพที่ดินปรับถมแล้ว มีระดับดินเสมอถนน สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นย่านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม โดยแนวเขตทิศใต้ติดกับที่ดินอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1.อาคารพักอาศัยชั้นเดียว 2.อาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม 3.อาคารห้องน้ำ
  •          
 22,870,000 บาท    ส่วนลด 26.98 %  

 ลดราคาเหลือ  16,700,000 บาท