สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 146 รายการ

รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 8 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 4-2-78 ไร่ รูปร่างที่ดินหลายเหลี่ยม มีขนาดความกว้างติดทางสาธารณะประโยชน์ประมาณ 20 เมตร ลึกสุดประมาณ 142 เมตร ระดับที่ดินต่ำกว่าถนน และภายในมีบ่อน้ำลึกประมาณ 1-2 เมตร บน ฉ.18152 เต็มเกือบทั้งแปลง ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ การคมนาคมสะดวก
  •          
 41,800,000 บาท    ส่วนลด 3.35 %  

 ลดราคาเหลือ  40,400,000 บาท
รายละเอียด
เนื้อที่ 94 ตรว. รูปแปลงที่ดินคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู ติดถนน 1 ด้าน กว้าง 20. เมตร ลึกประมาณ 22 เมตร มีการปรับถมแล้ว เป็นที่อยู่อาศัย ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวและโกดังเก็บสินค้า สภาพอาคารร้างและชำรุดทรุดโทรม ไม่มีผู้อยุ่อาศัย ทำเลอยู่ภายในชุมชนหมู่บ้าน
  •          
 940,000 บาท    ส่วนลด 71.91 %  

 ลดราคาเหลือ  264,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 23-2-0 ไร่ ที่ดินยังไม่ปรับถมระดับต่ำกว่าถนน สภาพที่ดินเป็นดินเพื่อเกษตรกรรม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 52 เมตร ลึกประมาณ 495 เมตร บางส่วนของที่ดินด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่แนวคลองชลประทานขนาด 20*140 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1-3-0 ไร่ สูงต่ำเป็นเนินหินมีแนวคลองชลประทานตัดผ่าน ตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย
  •          
 4,350,000 บาท    ส่วนลด 15.86 %  

 ลดราคาเหลือ  3,660,000 บาท
รายละเอียด
ทรัพย์สินธนาคารเป็นที่ดินเปล่า จำนวน 120 แปลง ไม่ติดกัน เนื้อที่รวม 15-2-35 ไร่ หรือ 6,235 ตรว. มีลักษณะเป็นที่ดินแบ่งขายเป็นแปลงย่อย (ไม่ติดต่อกัน) โดยตั้งอยู่ในโครงการกาญจนประภาวิลเลจ ขนาดแปลงมาตรฐาน ประมาณ 50 ตรว. , 56 ตรว. ,78 ตรว. และ 93 ตรว. สภาพปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า มีวัชพืชขึ้นปกคลุม สภาพกลมกลืนเป็นแผ่นเดียวกัน ไม่มีการใช้ประโยชน์ ไม่มีสาธารณูปโภค
  •          
 11,700,000 บาท    ส่วนลด 50.68 %  

 ลดราคาเหลือ  5,770,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง รูปแปลงหลายเหลี่ยม สภาพที่ดินพัฒนาปรับปรุงบางส่วน เป็นทีตั้งอาคารโรงานและบ้านพักอาศัย บางส่วนขุดเป็นบ่อน้ำ ขนาดประมาณ 15*23 เมตร ระดับที่ดินเฉลี่ยต่ำกว่าถนนประมาณ 0.50 เมตร ทำเลที่ตั้งแหล่งเกษตรกรรมสลับที่อยู่อาศัย
  •          
 16,400,000 บาท    ส่วนลด 6.71 %  

 ลดราคาเหลือ  15,300,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 2 แปลง ติดต่อกัน รวมเนื้อที่ 0-1-50.8 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านหน้ากว้างติดถนน 20 เมตร ด้านลึกสุด 32 เมตร สภาพปรับถมดินเสมอระดับถนน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารหอพักชาย คสล. 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง สภาพปานกลาง ไม่มีการเข้าใช้ประโยชน์ ขาดการดูแลรักษา ลดราคาประมูลเริ่มต้นพิเศษ เหลือเพียง 1,520,000 บาท
  •          
 2,000,000 บาท    ส่วนลด 24.00 %  

 ลดราคาเหลือ  1,520,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลงติดต่อกัน เป็นผืนเดียวกัน เนื้อที่รวม 0-1-12.10 ไร่ ลักษณะรูปแปลงคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ในย่านชุมชนความเจริญปานกลาง โดยมีหน้าถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกประมาณ 11 เมตร ลึกประมาณ 36 เมตร บนที่ดินพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ ได้แก่ อาคารพักอาศัยครึ่งไม้ 2 ชั้น แบะ อาคารตึก 2 ชั้น (หอพัก) อยู่ในพื้นที่ย่านชุมชนที่อยู่อาศัย
  •          
 2,270,000 บาท    ส่วนลด 11.45 %  

 ลดราคาเหลือ  2,010,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 7 แปลง ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน เนื้อที่รวม 92-0-05.50 ไร่ ลักษณะรูปแปลงที่ดินเป็นสี่เหลี่ยม ด้านหน้ากว้างติดถนนเพชรเกษม (ทล.4) ประมาณ 60 เมตร ลึกสุดประมาณ 475 เมตร สภาพที่ดินยังไม่ถม ระดับต่ำกว่าถนนประมาณ 1-2 เมตร สภาพภายในที่ดินเนื้อที่บางส่วนเป็นบ่อน้ำ 1 บ่อ ขนาดประมาณ 50*80 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ ประมาณ 2-2-0 ไร่ สภาพปัจจุบันที่ดินบางส่วนใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมปลูกสัปปะรด
  •          
 28,000,000 บาท    ส่วนลด 33.57 %  

 ลดราคาเหลือ  18,600,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
ทรัพย์เป็นที่ดินว่างเปล่าในโครงการจำนวน 87 แปลง เนื้อที่รสม 13-2-1.8 ไร่ (แบ่งเป็นแปลงย่อย มีขนาดเนื้อที่แปลงละประมาณ 54.6-97.5 ตรว.) ขนาดที่ดินแปลงมาตรฐานมีหน้ากว้างประมาณ 11-12 เมตร/แปลง ลึกเฉลี่ยประมาณ 15-16เมตร/แปลง สภาพที่ดินมีระดับต่ำกว่าถนนประมาณ 0.3 เมตร ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ สภาพโครงการปล่อยทิ้งร้าง มีวัชพืชปกคลุมตลอดทั้งโครงการ บริเวณที่ตั้งทรัพย์ไม่มีสาธารณูปโภครองรับ มีการปักเสาไฟฟ้าแต่ไม่มีสายไฟพสดผ่าน และท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุด สภาพแวดล้อมใกล้เคียงเป็นโครงการย่านเกษตรกรรมทำนาเกลือ ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับบริเวณคลังน้ำมัน ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างออกไปประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านมลภาวะต่อทรัพย์ธนาคาร อาจทำให้มีไอระเหยและละอองน้ำมัน ส่งผลต่อสภาพคล่องและศักยภาพในการพัฒนาที่ดิน
  •          
 4,020,000 บาท    ส่วนลด 5.47 %  

 ลดราคาเหลือ  3,800,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
มีลักษณะเป็นที่ดินแปลงย่อย ภายในโครงการจัดสรร จำนวน 97 แปลง ขนาดแปลงมาตรฐานหน้ากว้างประมาณ 11-12 ม./แปลง ที่ดินมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 15-16 ม./แปลง ถนนหน้าสินทรัพย์เป็นโฉนดชื่อบุคคล ไม่จดภาวะจำยอม
  •          
 3,130,000 บาท    ส่วนลด 20.13 %  

 ลดราคาเหลือ  2,500,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์