สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 83 รายการ

รายละเอียด
เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 คูหา ผนังตีทะลุใช้ประโยชน์ร่วมกันมีบันไดทางขึ้น-ลงทางเดียว ขนาดที่ดิน 8x18 ม. ขนาดอาคาร 8x16 ม. เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 388.8 ตรม. สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นย่านพาณิชยกรรม และอยู่อาศัย
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เนื้อที่ดิน 15 ตร.ว. ที่ดินมีรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้ากว้างติดถนนประมาณ 4 ม. และมีความลึกสุด 15 ม. ที่ดินมีระดับสูงกว่าถนน 0.20 ม. ขนาดอาคารกว้างยาว 4x12 ม. พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมประมาณ 126 ตร.ม. อยู่ในพื้นที่พาณิชยกรรมหนาแน่นปานกลาง
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,550,000 บาท  ขายแล้ว 
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 7-2-19.8 ไร่ ลักษณะเป็นรุปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 104 เมตร ลึกประมาณ 154 เมตร สภาพที่ดินปรับถมแล้ว ระดับดินเสมอถนนด้านหน้า บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 16 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 29,000,000 บาท    ส่วนลด 28.93 %  

 ลดราคาเหลือ  20,610,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
เป็นอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง สภาพแวดล้อมเป็นย่านที่อยู่อาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 4,700,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารมินิแฟคตอรี่ 3 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 0-3-25 ไร่ ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนน 25 เมตร ลึก 50 เมตร ขนาดอาร 19*47.5 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,765.25 ตร.ม บริเวณใกล้เคียง ย่านชุมชน บ้านพักอาศัย
  •          
 13,000,000 บาท    ส่วนลด 18.46 %  

 ลดราคาเหลือ  10,600,000 บาท
รายละเอียด
ทรัพย์เป็นที่ดินเปล่าจำนวน 3 แปลง รูปต่อเนื่องกันเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีด้านติดถนน 1 ด้าน กว้างประมาณ 120 ม. ลึกประมาณ 240 ม. สภาพภายในได้รับการปรับถมแล้ว ระดับที่ดินเสมอถนนผ่านหน้า มีบ่อน้ำขนาดกว้าง 40 ม. ยาวประมาณ 60 ม. บนที่ดินโฉนดเลขที่ 11429
  •          

 ราคาเริ่มต้น 16,800,000 บาท
รายละเอียด
ทรัพย์สินธนาคารเป็นที่ดินเปล่า จำนวน 120 แปลง ไม่ติดกัน เนื้อที่รวม 15-2-35 ไร่ หรือ 6,235 ตรว. มีลักษณะเป็นที่ดินแบ่งขายเป็นแปลงย่อย (ไม่ติดต่อกัน) โดยตั้งอยู่ในโครงการกาญจนประภาวิลเลจ ขนาดแปลงมาตรฐาน ประมาณ 50 ตรว. , 56 ตรว. ,78 ตรว. และ 93 ตรว. สภาพปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า มีวัชพืชขึ้นปกคลุม สภาพกลมกลืนเป็นแผ่นเดียวกัน ไม่มีการใช้ประโยชน์ ไม่มีสาธารณูปโภค
  •          
 11,700,000 บาท    ส่วนลด 56.84 %  

 ลดราคาเหลือ  5,050,000 บาท
รายละเอียด
- รายละเอียด : โฉนดเลขที่ 21796 สภาพทรัพย์ เป็นที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 6-3-76 ไร่ รูปแปลงเป็นที่ดินรูปหลายเหลี่ยม มีหน้ากว้างติดถนนซอยประมาณ 60 เมตร สภาพที่ดินพัฒนาปรับถมแล้ว ระดับเสมอถนน ในที่ตั้งทรัพย์มีบ่อน้ำ 1 บ่อ บริเวณรอบข้างส่วนใหญ่เป็นย่านเกษตรกรรม - รายละเอียด : โฉนดเลขที่ น.ส.3 671 ที่ดินเปล่า รูปหลายเหลี่ยม ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างติดซอยสันป่าก่อ5 ประมาณ 146 ม. ลึกสุดประมาณ 20 ม.หลักประกันที่ดินด้านหน้าของโรงงานผลิตปุ๋ยและใช้เป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลงด้านใน ประมูลขายรวมกัน 2 แปลง
  •          
 7,640,000 บาท    ส่วนลด 18.64 %  

 ลดราคาเหลือ  6,216,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 3 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 3-2-43.8 ไร่ รูปแปลงหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 2 เมตร ที่ดินมีการปรับถมเสมอระดับถนน มีสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ ปัจจุบันอาคารไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 15,354,000 บาท    ส่วนลด 68.74 %  

 ลดราคาเหลือ  4,800,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 2 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 27-1-74 ไร่ รูปร่างสี่เหบี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนน 92 เมตร ลึกประมาณ 510 เมตร สภาพที่ดินปรับถมเสมอถนนแล้วบางส่วนประมาณ 11-0-62 ไร่ ส่วนที่เหบือต่ำกว่าระดับถนนประมาณ 2 เมตร และบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ 1 บ่อ ขนาดประมาณ 15-60 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร
  •          
 25,700,000 บาท    ส่วนลด 32.30 %  

 ลดราคาเหลือ  17,400,000 บาท