CM 001-01-56

รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-78 ไร่ ตั้งอยู่ติดถนน 2 ด้าน สภาพที่ดินปรับถมแล้ว เสมอระดับถนน ด้านหน้าทิสเหนือกว้างประมาณ 30 เมตร ทิศตะวันตกกว้างประมาณ 27 เมตร ภายในมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านที่อยุ่อาศัยหนาแน่นปานกลางในชุมชนหมู่บ้าน

  •          
 717,000 บาท    ส่วนลด 28.45 %  

 ลดราคาเหลือ  513,000 บาท