CR 001-01-61

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4-1-50 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นรุปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนนเลียบเหมืองสาธารณะประโยชน์ 85 เมตร ลึกประมาณ 95 เมตร ที่ดินมีการพัฒนาปรับถมเสมอถนนบางส่วน

  •          
 2,150,000 บาท    ส่วนลด 11.63 %  

 ลดราคาเหลือ  1,900,000 บาท