LP 005-01-55

รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 3 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 3-2-43.8 ไร่ รูปแปลงหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 2 เมตร ที่ดินมีการปรับถมเสมอระดับถนน มีสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ ปัจจุบันอาคารไม่มีการใช้ประโยชน์

  •          
 15,354,000 บาท    ส่วนลด 68.74 %  

 ลดราคาเหลือ  4,800,000 บาท