PL 002-01-59

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลงติดกัน เนื้อที่รวม 2-2-37.3 ไร่ ลักษณะรุปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับผ่านหน้า ด้านหน้ากว้างประมาณ 6 เมตร ลึกประมาณ 92 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ สภาพปัจจุบันเป็นโรงหล่อพระและที่อยู่อาศัย

  •          
 7,500,000 บาท    ส่วนลด 17.07 %  

 ลดราคาเหลือ  6,220,000 บาท