PL 002-01-61

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 1-0-24 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ 72 เมตร ลึกประมาณ 26 เมตร สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับถนน ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านที่อยู่อาศัย

  •          
 1,910,000 บาท    ส่วนลด 18.32 %  

 ลดราคาเหลือ  1,560,000 บาท