PL 001-02-60

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 4-0-71 ไร่ ลักษณะเป็นรุปหลายเหลี่ยมหน้ากว้างติดถนนประมาณ 114 เมตร ลึกประมาณ 66 เมตร สภาพที่ดินปรับถมระดับเสมอถนนด้านหน้า บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์

  •          
 8,900,000 บาท    ส่วนลด 5.39 %  

 ลดราคาเหลือ  8,420,000 บาท