UR 004-01-61

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลงติดต่อกัน เป็นผืนเดียวกัน เนื้อที่รวม 0-1-12.10 ไร่ ลักษณะรูปแปลงคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ในย่านชุมชนความเจริญปานกลาง โดยมีหน้าถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกประมาณ 11 เมตร ลึกประมาณ 36 เมตร บนที่ดินพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ ได้แก่ อาคารพักอาศัยครึ่งไม้ 2 ชั้น แบะ อาคารตึก 2 ชั้น (หอพัก) อยู่ในพื้นที่ย่านชุมชนที่อยู่อาศัย

  •          
 2,270,000 บาท    ส่วนลด 11.45 %  

 ลดราคาเหลือ  2,010,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์