RB 001-01-63

รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัยพร้อมโรงงาน รายละเอียด : เป็นที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 6-0-66 ไร่ หน้ากว้างติดถนนประมาณ 40 เมตร ลึกประมาณ 135 เมตร สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับถนนผ่านหน้า ภายในที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 6 รายการ ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย

  •          

 ราคาเริ่มต้น 6,470,000 บาท