AY 001-01-64

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารมินิแฟคตอรี่ 3 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 0-3-25 ไร่ ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนน 25 เมตร ลึก 50 เมตร ขนาดอาร 19*47.5 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,765.25 ตร.ม บริเวณใกล้เคียง ย่านชุมชน บ้านพักอาศัย

  •          

 ราคาเริ่มต้น 13,000,000 บาท