SP 001-01-61

รายละเอียด
ที่ดิน 1 แปลง ฉ.19430 เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ รุปแปลงสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีสภาพเป็นที่ราบ ปรับถมสูงระดับถนนผ่านหน้า ติดถนน 1 ด้าน ทางทิศตะวันออกมีหน้ากว้าง ติดถนนประมาณ 32 เมตร ลึกประมาณ 50 เมตร บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ทำเลที่ตั้งและสภาพโดยรอบเป้นที่ดินเกษตรกรรมสลับที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย การคมนาคมสะดวก

  •          
 2,050,000 บาท    ส่วนลด 17.56 %  

 ลดราคาเหลือ  1,690,000 บาท