SP 001-01-67

รายละเอียด
ทรัพย์เป็นที่ดินเปล่าจำนวน 3 แปลง รูปต่อเนื่องกันเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีด้านติดถนน 1 ด้าน กว้างประมาณ 120 ม. ลึกประมาณ 240 ม. สภาพภายในได้รับการปรับถมแล้ว ระดับที่ดินเสมอถนนผ่านหน้า มีบ่อน้ำขนาดกว้าง 40 ม. ยาวประมาณ 60 ม. บนที่ดินโฉนดเลขที่ 11429

  •          

 ราคาเริ่มต้น 16,800,000 บาท