AC 001-02-57

รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 2 แปลงติดต่อกันเป็นผืนเดียว เนื้อที่รวม 2-1-77 ไร่ ลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 60 เมตร ลึกประมาณ 68 เมตร สภาพที่ดินปรับถมสูงเสมอถนน 0.20 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ

  •          
 10,520,000 บาท    ส่วนลด 34.98 %  

 ลดราคาเหลือ  6,840,000 บาท