SE 001-01-57

รายละเอียด
ที่ดิน 3 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 5-1-61 ไร่ สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับถนน รูปร่างที่ดินคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนนซอยทั้ง 2 ด้าน ทางเข้าออกหลักติดถนนซอย บ้านกระบี่เหนือ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารให้เช่าและอาคารพักอาศัย ไม่มีการใช้ประโยชน์

  •          
 3,020,000 บาท    ส่วนลด 5.96 %  

 ลดราคาเหลือ  2,840,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์