SR 001-01-57

รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 8 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 1-3-5.4 ไร่ ที่ดินทางสาธารณะประโยชน์ทุกแปลง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการอาคารโรงแรม 8 ชั้น (สร้างแล้วเสร็จประมาณ 46%) โครงการอาคารโรงแรม 3 ชั้น (แล้วเสร็จประมาณ 43% ) และโครงการอาคาร ค.ส.ล ชั้นเดียว (แล้วเสร็จประมาณ 33%) บางส่วนเป็นที่ดินเปล่า บริเวณใกล้เคียงอาคารพาณิชย์ ร้านค้า ย่านธุรกิจ

  •          
 51,000,000 บาท    ส่วนลด 35.69 %  

 ลดราคาเหลือ  32,800,000 บาท