สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 103 รายการ

รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย 1 คูหา ก่อสร้างบนโฉนดเลขที่ 128708 เนื้อที่ 0-0-45.4 ไร่ หน้ากว้าง 11 เมตร ลึก 16.50 เมตร ขนาดอาคาร 4.50 เมตร ด้านหลังกว้าง 9 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 441.25 ตรม. อายุอาคารประมาณ 27 ปี ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 4,800,000 บาท    ส่วนลด 15.00 %  

 ลดราคาเหลือ  4,080,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 42-0-69 ไร่ มีลักษณะรูปหลายเหลี่ยม หน้าติดถนนกว้างประมาณ 272 เมตร ที่ดินบางส่วนได้ปรับถมแล้วระดับเสมอถนน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 12-0-08 ไร่ (28.5%) ส่วนอีกประมาณ 71.5% ยังไม่มีการปรับถม นอกจากนี้ยังพบบ่อน้ำลึกประมาณ 3-4 เมตร จำนวน 1 บ่อ เนื้อที่ประมาณ 4-0-50 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรม ปัจจุบันยังมีการใช้ประโยชน์ในกิจการแยกขยะ โดยกลุ่มบุคคลภายนอก ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 รายการ
  •          
 46,200,000 บาท    ส่วนลด 19.91 %  

 ลดราคาเหลือ  37,000,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 38-3-24 ไร่ มีลักษณะรูปหลายเหลี่ยม หน้าติดถนนกว้างประมาณ 232.6 เมตร ที่ดินบางส่วนได้ปรับถมแล้วระดับเสมอถนน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 28-0-88.9 ไร่ (72.72%) ส่วนอีกประมาณ 27.28 % ยังไม่มีการปรับถม นอกจากนี้ยังพบบ่อน้ำลึกประมาณ 3-4 เมตร จำนวน 2 บ่อ เนื้อที่ประมาณ 3-3-52.7 ไร่ และ 1-0-59.5 ที่ดินตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรม ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 42,800,000 บาท    ส่วนลด 16.82 %  

 ลดราคาเหลือ  35,600,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 19-0-77.9 ไร่ มีลักษณะรูปหลายเหลี่ยม ติดถนน 2 ด้าน หน้าติดถนนกว้างประมาณ 45 เมตร ด้านหลังติดซอย ประมาณ 45 เมตรสภาพที่ดินระดับเสมอถนน ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 17 รายการ
  •          
 32,400,000 บาท    ส่วนลด 23.46 %  

 ลดราคาเหลือ  24,800,000 บาท
รายละเอียด
ทางเข้า - ออก ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงชนบท (ทล.1080) เป็นทางสาธารณประโยชน์ ลาดยาง กว้าง 20 เมตร 2 ช่องจราจร สภาพที่ดิน/อาคาร เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารโรงงานและลานปูนสำหรับจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเดิม สภาพด้านนอกเป็นลานปูนทั้งหมด สิ่งก่อสร้างหลักเป็นอาคาร 2 ชั้น มีชั้นลอย และดาดฟ้า
  •          
 5,360,000 บาท    ส่วนลด 24.81 %  

 ลดราคาเหลือ  4,030,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 2 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 2-1-05 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 14 เมตร ลึกประมาณ 288 เมตร มีการปรับถมเสมอระดับถนนบางส่วน และบางส่วนต่ำกว่าถนนประมาณ 0.5 เมตร บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งร้าง ขาดการดูแลรักษา บริเวณใกล้เคียงเป็นย่ายที่อยู่อาศัย เกษตรกรรมและโรงงานเฟอร์นิเจอร์
  •          
 4,140,000 บาท    ส่วนลด 28.02 %  

 ลดราคาเหลือ  2,980,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-78 ไร่ ตั้งอยู่ติดถนน 2 ด้าน สภาพที่ดินปรับถมแล้ว เสมอระดับถนน ด้านหน้าทิสเหนือกว้างประมาณ 30 เมตร ทิศตะวันตกกว้างประมาณ 27 เมตร ภายในมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านที่อยุ่อาศัยหนาแน่นปานกลางในชุมชนหมู่บ้าน
  •          
 717,000 บาท    ส่วนลด 20.50 %  

 ลดราคาเหลือ  570,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6 รายการ 1.อาคารโชว์รูมชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 180 ตรม. ส่วนโล่ง 45 ตรม 2.อาคารโรงงาน พื้นทีใช้สอย 288 ตรม 3.บ้านพักคนงาน พื้นที่ใช้สอย 95 ตรม. 4.อาคารโรงพ่นสี พื้นที่ใช้สอย 55 ตรม.ส่วนโล่ง 165 ตรม 5.อาคารโรงฟอกหนัง พื้นที่ใช้สอย 384 ตรม 6.ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 9.36 ตรม. รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 1,221 ตรม.
  •          
 6,490,000 บาท    ส่วนลด 32.51 %  

 ลดราคาเหลือ  4,380,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 3 แปลง ขนาดเนื้อที่รวม 15-2-55 ไร่ รุปแปลงที่ดินหลายเหลี่ยม หน้ากว้างประมาณ 6 เมตร ลึกประมาณ 240 เมตร ลักษณะภายในแปลงเสมอระดับถนนด้านหน้าและบางส่วนต่ำกว่าพื้นถนน เนื่องจากเป็นที่นา ทำเลตั้งอยู่ในหมู่บ้าน การคมนาคมสะดวก
  •          
 7,360,000 บาท    ส่วนลด 41.71 %  

 ลดราคาเหลือ  4,290,000 บาท
รายละเอียด
ทางเข้า-ออก ทางสาธารณประโยชน์เป็นดินกว้าง 2 เมตร หากฝนตกจะเดินทางลำบากรถยนต์ธรรมดาเข้าไม่ได้ ต้องเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ห่างจากถนนสายหลัก เมยวดี-บ้านบุ้งเลิศ(รอ.4059)ประมาณ 3 กม. สภาพที่ดิน ลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมหน้ากว้าง 50 ม.ลึก 455 ม.ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง 1. อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ 2. อาคารบ้านตึก 1 ชั้น ถมเสมอถนนบางส่วน
  •          
 3,370,000 บาท    ส่วนลด 49.55 %  

 ลดราคาเหลือ  1,700,000 บาท