สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 83 รายการ

รายละเอียด
ที่ดินเปล่า 1 แปลง รูปแปลงสี่เหลี่ยมคางหมู ติดถนน 3 ด้าน ได้แก่ด้านทิศใต้ติดถนนสายสะบ้าย้อย - เขาแดง ขนาดประมาณ 5.5 ม. , ด้านทิศตะวันตกติดถนนบ้านว้าหลัง - ช่างนุ้ย ขนาดประมาณ 21 ม. และด้านทิศเหนือติดถนนทางสาธารณประโยชน์ ขนาดประมาณ 5.5 ม. สภาพที่ดินปรับถมแล้ว ระดับที่ดินเสมอถนนด้านหน้า
  •          

 ราคาเริ่มต้น 360,000 บาท
รายละเอียด
1.ที่ดิน 1 แปลงเนื้อที่ดิน 26.3 ตารางวา ลักษณะรูปแปลงสี่เหลี่ยมคางหมูหน้ากว้างติดซอยประมาณ 4.3 ม. ด้านลึกสุดประมาณ 22 ม. สภาพที่ดินปรับถมทั้งแปลงระดับดินเฉลี่ยเสมอถนน 2.มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 1 รายการ เป็นอาคารบ้านพักอาศัยตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ขนาดอาคาร ประมาณ 4.3x15.8 ม. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 117.39 ม.
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,040,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย 1 คูหา ก่อสร้างบนโฉนดเลขที่ 128708 เนื้อที่ 0-0-45.4 ไร่ หน้ากว้าง 11 เมตร ลึก 16.50 เมตร ขนาดอาคาร 4.50 เมตร ด้านหลังกว้าง 9 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 441.25 ตรม. อายุอาคารประมาณ 27 ปี ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 4,800,000 บาท    ส่วนลด 19.79 %  

 ลดราคาเหลือ  3,850,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลง ติดต่อกัน ลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน 1 ด้าน หน้ากว้าง 52 เมตร ลึกประมาณ 136 เมตร สภาพที่ดินถมแล้วประมาณ 50 % ระดับที่ดินเสมอถนน ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ที่เหลืออีก 50% เป็นที่นา ระดับต่ำกว่าถนนประมาณ 0.50 เมตร ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมเป็นย่านที่อยุ่อาศัยชนบทและเกษตรกรรม ความเจริญพอใช้
  •          
 3,330,000 บาท    ส่วนลด 17.42 %  

 ลดราคาเหลือ  2,750,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง ขนาดเนื้อที่ 10-1-10 ไร่ รูปแปลงที่ดินหลายเหลี่ยม ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างติดถนน ทิศใต้ 124 เมตร และทิศตะวันตกติดถนนซอย 208 เมตร ลึกสุดด้านตะวันออก 164 เมตร ภายในที่ดินเป็นอาคารโกดัง และอาคารสำนักงาน และบ่อน้ำจำนวน 3 บ่อ ขนาด 10*20, 10*20 , 10*30 เมตร ลึก 2 เมตร เนื้อที่รวมประมาณ 175 ตรว. ทำเลย่านเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
  •          
 4,290,000 บาท    ส่วนลด 12.82 %  

 ลดราคาเหลือ  3,740,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 28-3-10 ไร่ ลักษณะรูปแปลงเป็นรูปหลายเหลี่ยม ต่ำกว่าถนนประมาณ 0.50 เมตร หน้ากว้างติดถนนประมาณ 60 เมตร ลึกสุด 210 เมตร ตั้งอยู่ในย่านที่ดินเกษตรกรรม สถานที่สำคัญใกล้เคียง ได้แก่ วัดอุดมพัฒนา และโรงเรียบนิคมสร้างตนเอง เป็นต้น
  •          
 3,500,000 บาท    ส่วนลด 28.86 %  

 ลดราคาเหลือ  2,490,000 บาท  อยู่ระหว่างโอนทรัพย์ 
รายละเอียด
เป็นที่ดินจำนวน 2 แปลงติดกัน ลักษณะรูปร่างที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 123 ม. ทางเข้า-ออกเป็นถนนเลียบคลองชลประทาน สาย3 ลักษณะผิวจราจรลาดยางกว้างประมาณ 6 ม. จำนวน 2 ช่องจราจร
  •          

 ราคาเริ่มต้น 12,600,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 3 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 8-3-23 ไร่ รุปร่างที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม ด้านหน้ากว้างติดถนนประมาร 41 เมตร ลึกประมาณ 200 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 รายการ อายุอาคารประมาณ 15-28 ปี สภาพที่ดินปรับถมแล้วประมาณ 30% ระดับต่ำกว่าถนน 0.80 เมตร อยู่ในย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจ
  •          
 23,736,000 บาท    ส่วนลด 38.91 %  

 ลดราคาเหลือ  14,500,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 38-3-24 ไร่ มีลักษณะรูปหลายเหลี่ยม หน้าติดถนนกว้างประมาณ 232.6 เมตร ที่ดินบางส่วนได้ปรับถมแล้วระดับเสมอถนน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 28-0-88.9 ไร่ (72.72%) ส่วนอีกประมาณ 27.28 % ยังไม่มีการปรับถม นอกจากนี้ยังพบบ่อน้ำลึกประมาณ 3-4 เมตร จำนวน 2 บ่อ เนื้อที่ประมาณ 3-3-52.7 ไร่ และ 1-0-59.5 ที่ดินตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรม ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 42,800,000 บาท    ส่วนลด 20.79 %  

 ลดราคาเหลือ  33,900,000 บาท
รายละเอียด
ทรัพย์เป็นที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง ลักษณะรูปแปลงเป็นรูปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนน 195 ม. ลึกสุดประมาณ 260 ม. สภาพที่ดินปรับถมบางส่วน ระดับดินโดยเฉลี่ยต่ำกว่าถนนประมาณ 0.50 ม. สภาพปัจจุบันเป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื้อที่บางส่วนมีวัชพืชปกคลุม ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรม
  •          

 ราคาเริ่มต้น 24,200,000 บาท