สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 147 รายการ

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 1-0-24 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ 72 เมตร ลึกประมาณ 26 เมตร สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับถนน ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านที่อยู่อาศัย
  •          
 1,910,000 บาท    ส่วนลด 18.32 %  

 ลดราคาเหลือ  1,560,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลงติดกัน เนื้อที่รวม 2-2-37.3 ไร่ ลักษณะรุปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับผ่านหน้า ด้านหน้ากว้างประมาณ 6 เมตร ลึกประมาณ 92 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ สภาพปัจจุบันเป็นโรงหล่อพระและที่อยู่อาศัย
  •          
 7,500,000 บาท    ส่วนลด 17.07 %  

 ลดราคาเหลือ  6,220,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 4-0-71 ไร่ ลักษณะเป็นรุปหลายเหลี่ยมหน้ากว้างติดถนนประมาณ 114 เมตร ลึกประมาณ 66 เมตร สภาพที่ดินปรับถมระดับเสมอถนนด้านหน้า บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 8,900,000 บาท    ส่วนลด 5.39 %  

 ลดราคาเหลือ  8,420,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 7-2-19.8 ไร่ ลักษณะเป็นรุปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 104 เมตร ลึกประมาณ 154 เมตร สภาพที่ดินปรับถมแล้ว ระดับดินเสมอถนนด้านหน้า บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 16 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 29,000,000 บาท    ส่วนลด 4.83 %  

 ลดราคาเหลือ  27,600,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 4-1-96 ไร่ สภาพที่ดินปรับถมแล้วเสมอระดับถนน รูปร่างที่ดินเป็นหลายเหลี่ยม ด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ 49 เมตร ลึกประมาณ 172 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 8 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 10,450,000 บาท    ส่วนลด 16.36 %  

 ลดราคาเหลือ  8,740,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4-1-50 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นรุปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนนเลียบเหมืองสาธารณะประโยชน์ 85 เมตร ลึกประมาณ 95 เมตร ที่ดินมีการพัฒนาปรับถมเสมอถนนบางส่วน
  •          
 2,150,000 บาท    ส่วนลด 11.63 %  

 ลดราคาเหลือ  1,900,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-64 ไร่ ลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนน 12 เมตร ลึก 20 เมตร สภาพที่ดินปรับถมสูงเสมอถนน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
  •          
 400,000 บาท    ส่วนลด 35.00 %  

 ลดราคาเหลือ  260,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 2 แปลงติดต่อกันเป็นผืนเดียว เนื้อที่รวม 2-1-77 ไร่ ลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 60 เมตร ลึกประมาณ 68 เมตร สภาพที่ดินปรับถมสูงเสมอถนน 0.20 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ
  •          
 10,520,000 บาท    ส่วนลด 34.98 %  

 ลดราคาเหลือ  6,840,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-0 ไร่ ลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนน 10 เมตร ลึก 40 เมตร สภาพที่ดินปรับถมสูงเสมอถนน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อยู่ในย่านชุมชนบ้านพักอาศัย
  •          
 530,000 บาท    ส่วนลด 38.87 %  

 ลดราคาเหลือ  324,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 8 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 1-3-5.4 ไร่ ที่ดินทางสาธารณะประโยชน์ทุกแปลง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการอาคารโรงแรม 8 ชั้น (สร้างแล้วเสร็จประมาณ 46%) โครงการอาคารโรงแรม 3 ชั้น (แล้วเสร็จประมาณ 43% ) และโครงการอาคาร ค.ส.ล ชั้นเดียว (แล้วเสร็จประมาณ 33%) บางส่วนเป็นที่ดินเปล่า บริเวณใกล้เคียงอาคารพาณิชย์ ร้านค้า ย่านธุรกิจ
  •          
 51,000,000 บาท    ส่วนลด 35.69 %  

 ลดราคาเหลือ  32,800,000 บาท