สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 146 รายการ

รายละเอียด
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 3-2-47 ไร่ รูปแปลงสี่เหลี่ยมไม่เท่า สภาพที่ดินถมแล้สสุงระดับถนน ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างติดถนนทิสใต้ประมาณ 45.5 เมตร แบะติดถนนทิศเหนือประมาณ 46 เมตร ลึก 120 เมตร ปัจจุยันไม่มีการใช้ประโยชน์ ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและที่ดินว่างเปล่า
  •          
 11,000,000 บาท    ส่วนลด 7.27 %  

 ลดราคาเหลือ  10,200,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 3 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่ 1-0-25 ไร่ หรือ 425 ตรว. ลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหยี่มผืนผ้า หน้ากว้างด้านหน้าติดถนนประมาณ 22 เมตร ลึกสุดประมาณ 80 เมตร สภาพที่ดินเสมอถนนด้านหน้า สภาพภายในที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่ประเมินมูล คืออาคารโรงงานและสำนักงาน 2 ชั้น และลานคอนกรีต สภาพปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ขาดการดูแลรักษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
  •          
 18,780,000 บาท    ส่วนลด 28.12 %  

 ลดราคาเหลือ  13,500,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง ฉ.31759 และ 66371 เนื้อที่รวม 5-2-78.9 ไร่ รูปแปลงหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 57 เมตร ลึกประมาณ 148 เมตร ระดับที่ดินเสมอถนนด้านหน้า ปัจจุบันด้านหน้าที่ดินมีแนวรั้วคอนกรีตบล็อกและประตูเหล็ก
  •          
 22,790,000 บาท    ส่วนลด 9.61 %  

 ลดราคาเหลือ  20,600,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 60255 เนื้อที่ 21-1-93 ไร่ รูปแปลงหลายเหลี่ยม หน้ากว้างประมาณ 160 เมตร ระดับที่ดินเสมอถนน บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ ใช้ในกิจการโรงเชือดสัตว์ (อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน อาคารโรงพักสัตว์ จำนวน 2 หลัง ลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพอาคารว่างเปล่า ขาดดารดูแลรักษา ทรุดโทรมตามสภาพ ทำเลตั้งใกล้แหล่งเกษตรกรรม
  •          
 8,500,000 บาท    ส่วนลด 14.71 %  

 ลดราคาเหลือ  7,250,000 บาท
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (หลังริม )จำนวน 1 หลัง อยู่ในโครงการจัดสรร (หมู่บ้านมัณฑนา ถนน รังสิต-นครนายก (ทล.305) หน้ากว้างติดถนน 12 ม.
  •          
 7,000,000 บาท    ส่วนลด 7.14 %  

 ลดราคาเหลือ  6,500,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 1-0-24 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ 72 เมตร ลึกประมาณ 26 เมตร สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับถนน ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านที่อยู่อาศัย
  •          
 1,910,000 บาท    ส่วนลด 18.32 %  

 ลดราคาเหลือ  1,560,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลงติดกัน เนื้อที่รวม 2-2-37.3 ไร่ ลักษณะรุปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับผ่านหน้า ด้านหน้ากว้างประมาณ 6 เมตร ลึกประมาณ 92 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ สภาพปัจจุบันเป็นโรงหล่อพระและที่อยู่อาศัย
  •          
 7,500,000 บาท    ส่วนลด 17.07 %  

 ลดราคาเหลือ  6,220,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 4-0-71 ไร่ ลักษณะเป็นรุปหลายเหลี่ยมหน้ากว้างติดถนนประมาณ 114 เมตร ลึกประมาณ 66 เมตร สภาพที่ดินปรับถมระดับเสมอถนนด้านหน้า บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 8,900,000 บาท    ส่วนลด 5.39 %  

 ลดราคาเหลือ  8,420,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 7-2-19.8 ไร่ ลักษณะเป็นรุปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 104 เมตร ลึกประมาณ 154 เมตร สภาพที่ดินปรับถมแล้ว ระดับดินเสมอถนนด้านหน้า บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 16 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 29,000,000 บาท    ส่วนลด 4.83 %  

 ลดราคาเหลือ  27,600,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 4-1-96 ไร่ สภาพที่ดินปรับถมแล้วเสมอระดับถนน รูปร่างที่ดินเป็นหลายเหลี่ยม ด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ 49 เมตร ลึกประมาณ 172 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 8 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 10,450,000 บาท    ส่วนลด 16.36 %  

 ลดราคาเหลือ  8,740,000 บาท