สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 83 รายการ

รายละเอียด
เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะรูปแปลงที่ดินสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านหน้ากว้างติดถนน 25 ม. ด้านลึกสุด 91 ม. ที่ดินปรับถมพัฒนาแล้วทั้งแปลงระดับดินเฉลี่ยเสมอถนน มีสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ 1. อาคารโชว์รูมชั้นเดียว 2. อาคารโกดังเก็บของชั้นเดียว
  •          

 ราคาเริ่มต้น 15,500,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 6 แปลงไม่ติดต่อกัน มีลำเหมืองสาธารณประโยชน์คั่นกลาง เนื้อที่รวม 28-3-13 ไร่ หักเนื้อที่บ่อน้ำ 2 ไร่ ลึกประมาณ 4 ม. และมีความลึกสุดประมาณ 137 ม. ที่ดินถมแล้วระดับเสมอถนน
  •          

 ราคาเริ่มต้น 16,100,000 บาท
รายละเอียด
เป็นอาคารทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 2 คูหา (เจาะทะลุถึงกัน) ติดถนน 2 ด้าน ปลูกสร้างบนที่ดิน 2 แปลง มีด้านหน้าติดถนน 10.50 ม. และด้านหลังติดถนน 11.50 ม. ด้านลึกสุด 36.50 ม. สภาพปรับถมดินสูงกว่าระดับถนน 0.20 ม. ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 7,520,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินสภาพพัฒนาแล้ว ระดับดินใกล้เคียงระดับถนน รูปร่างที่ดินใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ที่ดินมีหน้ากว้าง 88 ม. ลึกสุด 140 ม. ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัย มีสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ 1.อาคารสำนักงานและพักอาศัยชั้นเดียว 2.อาคารโกดังเก็บสินค้าชั้นเดียว 3.ลานคอนกรีด 4.อาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม
  •          

 ราคาเริ่มต้น 8,000,000 บาท
รายละเอียด
รูปร่างที่ดินใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้ากว้างติดถนน 24 ม. ลึกสุด 62 ม. ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัย มีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 รายการ 1.อาคารโกดังเก็บสินค้า
  •          

 ราคาเริ่มต้น 900,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่า 1 แปลง ถมแล้วสูงกว่าระดับถนนโดยเฉลี่ยประมาณ 0.20 ม. ลักษณะรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 12 ม. ลึกสุดประมาณ 76 ม. เป็นที่ดินว่างเปล่าตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่อยู่อาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,630,000 บาท
รายละเอียด
รายละเอียด : เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคากระเบื้องซีแพ็ค ผนังก่ออิฐถือปูนฉาบเรียบหน้าต่างกระจกกรอบไม้บานเปิด ประตูรั้วเหล็กดัด ด้านหน้ากว้าง 4 ม. ลึก 12 ม. เลขที่ 199/8 ซอยชุมชนร่มโพธิ์ทอง 2 แยกจากชุมชนร่มโพธิ์ทอง 1 แยกจากถนนบางกรวย-ไทรน้อย
  •          
 1,100,000 บาท    ส่วนลด 23.00 %  

 ลดราคาเหลือ  847,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 3 แปลง ติดต่อกัน ระดับดินใกล้เคียงระดับถนน รูปร่างที่ดินใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนน 38 ม. ลึก 120 ม. บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ เป็นอาคารโกดัง ชั้นเดียวกับลานคอนกรีด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 2,490,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 2 แปลง ติดต่อกัน สภาพพัฒนาแล้ว ระดับดินใกล้เคียงระดับถนน รูปร่างที่ดินใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนน 2 ด้าน กว้าง 32 ม. และ 30 ม. ลึก 202 ม. บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ เป็นอาคารโกดัง ชั้นเดียวกับลานคอนกรีด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 2,960,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 3 แปลง ติดต่อกัน สภาพพัฒนาแล้ว ระดับดินใกล้เคียงระดับถนนรูปร่างที่ดินใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนน 36 ม. ลึก 158 ม. บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 รายการ เป็นลานคอนกรีด
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,820,000 บาท