สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 146 รายการ

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4-1-50 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นรุปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนนเลียบเหมืองสาธารณะประโยชน์ 85 เมตร ลึกประมาณ 95 เมตร ที่ดินมีการพัฒนาปรับถมเสมอถนนบางส่วน
  •          
 2,150,000 บาท    ส่วนลด 11.63 %  

 ลดราคาเหลือ  1,900,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-64 ไร่ ลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนน 12 เมตร ลึก 20 เมตร สภาพที่ดินปรับถมสูงเสมอถนน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
  •          
 400,000 บาท    ส่วนลด 35.00 %  

 ลดราคาเหลือ  260,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 2 แปลงติดต่อกันเป็นผืนเดียว เนื้อที่รวม 2-1-77 ไร่ ลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 60 เมตร ลึกประมาณ 68 เมตร สภาพที่ดินปรับถมสูงเสมอถนน 0.20 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ
  •          
 10,520,000 บาท    ส่วนลด 34.98 %  

 ลดราคาเหลือ  6,840,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-0 ไร่ ลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนน 10 เมตร ลึก 40 เมตร สภาพที่ดินปรับถมสูงเสมอถนน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อยู่ในย่านชุมชนบ้านพักอาศัย
  •          
 530,000 บาท    ส่วนลด 38.87 %  

 ลดราคาเหลือ  324,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 8 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 1-3-5.4 ไร่ ที่ดินทางสาธารณะประโยชน์ทุกแปลง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการอาคารโรงแรม 8 ชั้น (สร้างแล้วเสร็จประมาณ 46%) โครงการอาคารโรงแรม 3 ชั้น (แล้วเสร็จประมาณ 43% ) และโครงการอาคาร ค.ส.ล ชั้นเดียว (แล้วเสร็จประมาณ 33%) บางส่วนเป็นที่ดินเปล่า บริเวณใกล้เคียงอาคารพาณิชย์ ร้านค้า ย่านธุรกิจ
  •          
 51,000,000 บาท    ส่วนลด 35.69 %  

 ลดราคาเหลือ  32,800,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 1 แปลง ขนาดเนื้อที่ 0-1-51.3 ไร่ รูปแปลงที่ดินหลายเหลี่ยมติดถนน 3 ด้าน หน้ากว้างที่ดินติดถนนด้านหน้า 22 เมตร ลึกสุด 28 เมตร พัฒนาใช้ประโยชน์แล้วเต็มพื้นที่ เสมอระดับถนน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงงาน คสล. 2 ชั้น
  •          
 2,870,000 บาท    ส่วนลด 29.62 %  

 ลดราคาเหลือ  2,020,000 บาท
รายละเอียด
เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย และส่วนต่อเติม เลขที่ 175/58 เนื้อที่ดิน 0-0-16 ไร่ หน้ากว้างประมาณ 4 เมตร ลึกประมาณ 16 เมตร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 216 เมตร อายุอาคารประมาร 26 ปี บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
  •          
 2,300,000 บาท    ส่วนลด 20.00 %  

 ลดราคาเหลือ  1,840,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 12-1-72 ไร่ ลักษณะรุปหลายเหลี่ยม หน้ากวางติดถนนหมุดเดียว ลึกประมาณ 260 เมตร ภายในที่ดินมีบ่อน้ำ 1 บ่อ ขนาด 40*95 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 2-1-50 ไร่และมีอาคารด้านข้างปลูกล้ำประมาณ 0-0-50 ไร่ ไม่ประเมินมูลค่า คงเหลือเนื้อที่ประมาณ 9-3-72 ไร่ ระดับที่ดินเสมอถนน ภายในมีมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 2,620,000 บาท    ส่วนลด 24.81 %  

 ลดราคาเหลือ  1,970,000 บาท
รายละเอียด
เป็นที่ดินเปล่า รวม 4 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 29-2-73 ไร่ ลักษณะรูปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 110 เมตร และลึกประมาณ 490 เมตร สภาพที่ดินยังไม่ถมต่ำกว่าถนนด้านหน้าประมาณ 1 เมตร สภาพที่ดินปัจจุบันเป็นที่ดินว่างเปล่า
  •          
 6,630,000 บาท    ส่วนลด 1.06 %  

 ลดราคาเหลือ  6,560,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3-2-87 ไร่ รูปแปลงหลายเหลี่ยม สภาพที่ดินปรับถมแล้วบาวส่วน ระดับเสมอถนน ขนาดที่ดินกว้างประมาณ 35 เมตร ลึกประมาณ 125 เมตร บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 3,310,000 บาท    ส่วนลด 35.95 %  

 ลดราคาเหลือ  2,120,000 บาท