สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 103 รายการ

รายละเอียด
เป็นที่ดินจำนวน 5 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 99-3-66 ไร่ สภาพที่ดินเป็นสวนลำไย ระดับดินสูงต่ำตามลักษณะภูมิประเทศ ด้านหน้ากว้างประมาณ 145 เมตร ลึกประมาณ 839 เมตร ภายในพบสิ่งปลุกสร้างจำนวน 4 รายการ ปัจจุบันที่ดินเป็นสวนลำไย และฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยไม่สามารถสำรวจสภาพภายในได้ทั้งหมด เนื่องจากบนที่ดินมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเกษตรกรรม
  •          
 15,600,000 บาท    ส่วนลด 37.44 %  

 ลดราคาเหลือ  9,760,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 5 แปลง ไม่ติดกัน มีลำเหมืองสาธารณะประโยชน์คั่นกลาง (ทำล่อลอดเพื่อเชื่อมที่ดินทั้ง 2 กลุ่มแล้ว) เนื้อที่รวม 3-2-67 ไร่ โดยแบ่งที่ดินเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ - ที่ดินจำนวน 4 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 2-1-22 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม ตั้งอยู่ติดถนน 2 ด้าน ด้านหน้ากว้าง 33 เมตร ลึกประมาณ 88 เมตร สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับถนน ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ - ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 1-1-45 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม ตั้งอยู่ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างประมาณ 31 เมตร ลึกประมาณ 52 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 รายการ
  •          
 5,930,000 บาท    ส่วนลด 22.60 %  

 ลดราคาเหลือ  4,590,000 บาท
รายละเอียด
เป็นที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 18-1-39 ไร่ ลักษณะเป็นรูปใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 70 เมตร ลึกประมาณ 390 เมตร ภายในมีบ่อน้ำ จำนวน 1 บ่อ ขนาด 24*32 เมตร ลึกประมาณ 5 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 0-1-80 ไร่ ดดยไม่มีการประเมินบ่อน้ำ คงเหลือเนื้อที่ประมาณ14-1-59 เมตร มีการปรับถมที่ดินเสมอถนนบางส่วน มีสิ่งปลุกสร้าง 5 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 21,890,000 บาท    ส่วนลด 23.71 %  

 ลดราคาเหลือ  16,700,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 12-1-72 ไร่ ลักษณะรุปหลายเหลี่ยม หน้ากวางติดถนนหมุดเดียว ลึกประมาณ 260 เมตร ภายในที่ดินมีบ่อน้ำ 1 บ่อ ขนาด 40*95 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 2-1-50 ไร่และมีอาคารด้านข้างปลูกล้ำประมาณ 0-0-50 ไร่ ไม่ประเมินมูลค่า คงเหลือเนื้อที่ประมาณ 9-3-72 ไร่ ระดับที่ดินเสมอถนน ภายในมีมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 2,620,000 บาท    ส่วนลด 24.43 %  

 ลดราคาเหลือ  1,980,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 แปลง ติดกัน เนื้อที่รวม 4-1-96 ไร่ สภาพที่ดินปรับถมแล้วเสมอระดับถนน รูปร่างที่ดินเป็นหลายเหลี่ยม ด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ 49 เมตร ลึกประมาณ 172 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 8 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 10,450,000 บาท    ส่วนลด 19.04 %  

 ลดราคาเหลือ  8,460,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 1 คูหา ปลูกบนที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-50 ไร่ หน้ากว้าง 4.3 เมตร ลึก 46.5 เมตร ขนาดอาคาร 4.3*15.5 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 219.9 ตรม.
  •          
 2,200,000 บาท    ส่วนลด 18.18 %  

 ลดราคาเหลือ  1,800,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมโรงงาน รายละเอียด : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 7-2-70 ไร่ รูปแปลงเป็นรูปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนหลักประมาณ 40 เมตร ด้านข้างติดซอยสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 210 เมตร สภาพที่ดินด้านหน้าปรับถมเสมอถนนประมาณ 1-1-90 ไร่ ด้านหลังที่ดินเป็นที่ดินเกษตรกรรม ระดับที่ดินลาดต่ำจากซอยด้านข้าง มีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ สภาพอาคารไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 2,850,000 บาท    ส่วนลด 21.40 %  

 ลดราคาเหลือ  2,240,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 7-0-0 ไร่ ลักษณธรูปสามเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 248 เมตร และลึกประมาณ 104 เมตร สภาพที่ดินปรับต่ำกว่าถนนประมาณ 0.1 เมตร สภาพภายในที่ดินมีย่อน้ำ 1 บ่อ ขนาดประมาณ 20*25 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 125 ตรว. ไม่หักเนื้อที่ส่วนบ่อน้ำ เนื่องจากมีการนำหน้าดินที่ขุดบ่อมาปรับถมภายในทรัพย์สิน และมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 รายการ
  •          
 2,350,000 บาท    ส่วนลด 39.15 %  

 ลดราคาเหลือ  1,430,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แปลง ติดกัน ประกอบด้วย น.ส3 ก. เลขที่ 2689 และ 2690 เนื้อที่นลรวม 21-1-52 ไร่ ลักษณะเป็นรูปที่ดินหลายเหลี่ยม มีหน้ากว้างติดถนนประมาณ 65 เมตร ลึกสุดประมาณ 325 เมตร โดยมีส่วนที่ติดทางสาธารณประโยชน์ ประมาณ 5 เมตร สภาพที่ดินเป็นที่ราบตามลักษณะภูมิประเทศ ภายในที่ดินมีบ่อน้ำ จำนวน 4 บ่อ (ขนาดประมาณ 20*80 เมตร , ขนาด100*80 เมตร ,ขนาด 50*30 เมตร และ ขนาด 100*40 เมตร) คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1-3-37.50 ไร่ ครั้งนี้ไม่ประเมินเนื้อที่ส่วนดังกล่าว สภาพสิ่งปลูกสร้างเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรมอยู่ในพื้นที่ย่านเกษตรกรรม มีผู้พักอาศัยน้อย ห่างจากแหล่งชุมชน
  •          
 7,070,000 บาท    ส่วนลด 21.07 %  

 ลดราคาเหลือ  5,580,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 23-2-0 ไร่ ที่ดินยังไม่ปรับถมระดับต่ำกว่าถนน สภาพที่ดินเป็นดินเพื่อเกษตรกรรม หน้ากว้างติดถนนประมาณ 52 เมตร ลึกประมาณ 495 เมตร บางส่วนของที่ดินด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่แนวคลองชลประทานขนาด 20*140 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1-3-0 ไร่ สูงต่ำเป็นเนินหินมีแนวคลองชลประทานตัดผ่าน ตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย
  •          
 4,350,000 บาท    ส่วนลด 15.40 %  

 ลดราคาเหลือ  3,680,000 บาท