สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 146 รายการ

รายละเอียด
เป็นที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 19-1-39 ไร่ ลักษณะเป็นรูปใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 70 เมตร ลึกประมาณ 390 เมตร ภายในมีบ่อน้ำ จำนวน 1 บ่อ ขนาด 24*32 เมตร ลึกประมาณ 5 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 0-1-80 ไร่ ดดยไม่มีการประเมินบ่อน้ำ คงเหลือเนื้อที่ประมาณ14-1-59 เมตร มีการปรับถมที่ดินเสมอถนนบางส่วน มีสิ่งปลุกสร้าง 5 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 21,890,000 บาท    ส่วนลด 22.80 %  

 ลดราคาเหลือ  16,900,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 2 แปลง ติดต่อกันเป็นผืนเดียว รวมเนื้อที่ 32-3-40 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปหลายเหลี่ยม ติดถนนสายรัตนบุรี-ศรีขรภูมิ (ทล.2079) หน้ากว้าง 150 เมตร และด้านหลังติดทางสาธารณะ 183 เมตร ลึกสุด 320 เมตร ถมดินเสมอระดับถนน ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันเอกสารสิทธิ์เป็น น.ส.3ก , และ น.ส.3
  •          

 ราคาเริ่มต้น 39,500,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดิน 1 แปลง ฉ.19430 เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ รุปแปลงสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีสภาพเป็นที่ราบ ปรับถมสูงระดับถนนผ่านหน้า ติดถนน 1 ด้าน ทางทิศตะวันออกมีหน้ากว้าง ติดถนนประมาณ 32 เมตร ลึกประมาณ 50 เมตร บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ทำเลที่ตั้งและสภาพโดยรอบเป้นที่ดินเกษตรกรรมสลับที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย การคมนาคมสะดวก
  •          
 2,050,000 บาท    ส่วนลด 17.56 %  

 ลดราคาเหลือ  1,690,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินจำนวน 2 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 1-0-0 ไร่ ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างด้านหน้าติดถนนประมาณ 80 เมตร และลึกประมาณ 20 เมตร ที่ดินปรับถมเสมอระดับถนนด้านหน้า ภายในมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 13 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 3,700,000 บาท    ส่วนลด 13.78 %  

 ลดราคาเหลือ  3,190,000 บาท
รายละเอียด
  •          
 1,000,000 บาท    ส่วนลด 30.00 %  

 ลดราคาเหลือ  700,000 บาท  ขายแล้ว 
รายละเอียด
เป็นที่ดินจำนวน 4 แปลงติดกัน หน้ากว้าง 55 ม. ลึกสุด 232 ม. ที่ดินมีการปรับและพัฒนาแล้วทั้งแปลง ระดับเสมอถนน พร้อมปลูกสร้างเป็นอาคารโรงงานและสำนักงาน
  •          
 5,410,000 บาท    ส่วนลด 3.88 %  

 ลดราคาเหลือ  5,200,000 บาท  ขายแล้ว 
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารมินิแฟคตอรี่ 3 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 0-3-25 ไร่ ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนน 25 เมตร ลึก 50 เมตร ขนาดอาร 19*47.5 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,765.25 ตร.ม บริเวณใกล้เคียง ย่านชุมชน บ้านพักอาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 13,000,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง ขนาดเนื้อที่ 10-1-10 ไร่ รูปแปลงที่ดินหลายเหลี่ยม ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างติดถนน ทิศใต้ 124 เมตร และทิศตะวันตกติดถนนซอย 208 เมตร ลึกสุดด้านตะวันออก 164 เมตร ภายในที่ดินเป็นอาคารโกดัง และอาคารสำนักงาน และบ่อน้ำจำนวน 3 บ่อ ขนาด 10*20, 10*20 , 10*30 เมตร ลึก 2 เมตร เนื้อที่รวมประมาณ 175 ตรว. ทำเลย่านเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 4,290,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัยพร้อมโรงงาน รายละเอียด : เป็นที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 6-0-66 ไร่ หน้ากว้างติดถนนประมาณ 40 เมตร ลึกประมาณ 135 เมตร สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับถนนผ่านหน้า ภายในที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 6 รายการ ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 6,470,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 4-3-01 ไร่ ลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน 1 ด้าน หน้ากว้าง 52 เมตร ลึกประมาณ 136 เมตร สภาพที่ดินถมแล้วประมาณ 50 % ระดับที่ดินเสมอถนน ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ที่เหลืออีก 50% เป็นที่นา ระดับต่ำกว่าถนนประมาณ 0.50 เมตร ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมเป็นย่านที่อยุ่อาศัยชนบทและเกษตรกรรม ความเจริญพอใช้
  •          
 3,330,000 บาท    ส่วนลด 0.60 %  

 ลดราคาเหลือ  3,310,000 บาท