สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 146 รายการ

รายละเอียด
เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลงติดกัน พร้อมอาคาร เนื้อที่ดินรวม 2-3-53 ไร่ ลักษณะรุปแปลงที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนน ประมาณ 30 เมตร บึกประมาณ 115 เมตร สภาพที่ดินมีการปรับถมทั้งแปลงเสมอถนน บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 2 ชั้น และอาคารประกอบรวม 5 รายการ ปัจจุบันมีการเข้าอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์สภาพอาคารดูแลรักษาปานกลาง-ดี
  •          
 29,610,000 บาท    ส่วนลด 5.44 %  

 ลดราคาเหลือ  28,000,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 แปลง ขนาดเนื้อที่ 8-0-6.9 ไร่ รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพที่ดินเป็นที่ราบ ติดถนน 1 ด้าน ที่ดินปรับถมสูงเสมอระดับถนน มีหน้ากว้างติดถนนประมาณ 86 เมตร ลึกประมาณ 158 เมตร ที่ดินได้ถูกพัฒนา มีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ทำเลที่ตั้งเป็นย่านเกษตรกรรม 1. อาคารสำนักงานชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 84.5 ตรม. 2. อาคารโกดังชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 840 ตรม. 3. ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 11,200 ตรม.
  •          
 8,500,000 บาท    ส่วนลด 21.65 %  

 ลดราคาเหลือ  6,660,000 บาท
รายละเอียด
ทรัพย์สินธนาคารเป็นที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 1-0-26 ไร่ รูปแปลงที่ดินรูปร่างใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านทิศเหนือขนาดประมาณ 46 เมตร ทิศใต้ขนาดประมาณ 44 เมตร ทิศตะวันออกขนาดประมาณ 40 เมตร และด้านทิศตะวันตกขนาดประมาณ 40 เมตร สิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 รายการ คือ อาคารห้องพักอาศัย (โรงแรม 2 ชั้น) ปัจจุบันมีสภาพหยุดก่อสร้าง โดยมีการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 65%
  •          
 12,000,000 บาท    ส่วนลด 11.67 %  

 ลดราคาเหลือ  10,600,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย ปลูกบนที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-16 ไร่ ขนาดอาคารหลัก 4*12 เมตร พื้นที่ใช้สอย 173 ตรม. ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          

 ราคาเริ่มต้น 2,200,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 แปลง เนื้อที่ 1-2-11 ไร่ รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนน 26 เมตร ลึก 103 เมตร ปรับถมแล้วเสมอถนนด้านหน้า สภาพภายในพื้นที่มีที่พักอาศัย 3 ชั้น พร้อมชั้ยลอย และบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น การใช้ประโยชน์บนที่ดินเป็นที่พักอาศัย การคมนาคมสะดวก
  •          
 11,100,000 บาท    ส่วนลด 7.21 %  

 ลดราคาเหลือ  10,300,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย 1 คูหา ก่อสร้างบนโฉนดเลขที่ 128708 เนื้อที่ 0-0-45.4 ไร่ หน้ากว้าง 11 เมตร ลึก 16.50 เมตร ขนาดอาคาร 4.50 เมตร ด้านหลังกว้าง 9 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 441.25 ตรม. อายุอาคารประมาณ 27 ปี ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ลดราคาประมูลเริ่มต้นพิเศษ เหลือเพียง 4,560,000 บาท
  •          
 4,800,000 บาท    ส่วนลด 5.00 %  

 ลดราคาเหลือ  4,560,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 19-0-77.9 ไร่ มีลักษณะรูปหลายเหลี่ยม ติดถนน 2 ด้าน หน้าติดถนนกว้างประมาณ 45 เมตร ด้านหลังติดซอย ประมาณ 45 เมตรสภาพที่ดินระดับเสมอถนน ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 17 รายการ ลดราคาประมูลเริ่มต้นพิเศษ เหลือเพียง 27,400,000 บาท
  •          
 32,400,000 บาท    ส่วนลด 15.43 %  

 ลดราคาเหลือ  27,400,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 38-3-24 ไร่ มีลักษณะรูปหลายเหลี่ยม หน้าติดถนนกว้างประมาณ 232.6 เมตร ที่ดินบางส่วนได้ปรับถมแล้วระดับเสมอถนน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 28-0-88.9 ไร่ (72.72%) ส่วนอีกประมาณ 27.28 % ยังไม่มีการปรับถม นอกจากนี้ยังพบบ่อน้ำลึกประมาณ 3-4 เมตร จำนวน 2 บ่อ เนื้อที่ประมาณ 3-3-52.7 ไร่ และ 1-0-59.5 ที่ดินตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรม ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ลดราคาประมูลเริ่มต้นพิเศษ เหลือเพียง 37,100,000 บาท
  •          
 42,800,000 บาท    ส่วนลด 13.32 %  

 ลดราคาเหลือ  37,100,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 42-0-69 ไร่ มีลักษณะรูปหลายเหลี่ยม หน้าติดถนนกว้างประมาณ 272 เมตร ที่ดินบางส่วนได้ปรับถมแล้วระดับเสมอถนน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 12-0-08 ไร่ (28.5%) ส่วนอีกประมาณ 71.5% ยังไม่มีการปรับถม นอกจากนี้ยังพบบ่อน้ำลึกประมาณ 3-4 เมตร จำนวน 1 บ่อ เนื้อที่ประมาณ 4-0-50 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรม ปัจจุบันยังมีการใช้ประโยชน์ในกิจการแยกขยะ โดยกลุ่มบุคคลภายนอก ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 รายการ ลดราคาประมูลเริ่มต้นพิเศษ เหลือเพียง 40,900,000 บาท
  •          
 46,200,000 บาท    ส่วนลด 11.47 %  

 ลดราคาเหลือ  40,900,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1-1-29 ไร่ มีลักษณะรูปแปลงสี่เหลี่ยมคางหมู หน้ากว้างประมาณ 32 เมตร ลึกประมาณ 78 เมตร สภาพที่ดินระดับเสมอถนน บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 หลัง สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นย่านเกษตรกรรม
  •          
 1,450,000 บาท    ส่วนลด 16.55 %  

 ลดราคาเหลือ  1,210,000 บาท