สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 146 รายการ

รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลงติดกัน ลักษณะรูปหลายเหลี่ยม ด้านหน้ากว้าง ติดถนน 20.ม. ลึกสุด 452 ม. และด้านหลังติดทะเลอ่าวไทย ประมาณ 185 ม.ลักษณะเป็นหาดหินที่ดินยังไม่ถม ระดับดินต่ำกว่าถนนด้านหน้าประมาณ 0.50 ม.สภาพดินเป็นสวนผลไม้เก่า สภาพแวดล้อมอยู่ในย่านที่อยู่อาศัย สวนผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวชายหาดรอบๆเกาะ
  •          

 ราคาเริ่มต้น 61,600,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 5-0-86 ไร่ สภาพที่ดินปรับถมแล้วระดับเสมอถนน รูปร่างที่ดินคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างติดถนนหลักประมาณ 112 เมตร ติดถนนรองกว้างประมาณ 74 เมตร ไม่มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน มีรั้วล้อมรอบด้านหน้าที่ดิน ปัจจุบันเป็นที่ดินเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 8,350,000 บาท    ส่วนลด 5.99 %  

 ลดราคาเหลือ  7,850,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แปลง ติดกัน ประกอบด้วย น.ส3 ก. เลขที่ 2689 และ 2690 เนื้อที่นลรวม 21-1-52 ไร่ ลักษณะเป็นรูปที่ดินหลายเหลี่ยม มีหน้ากว้างติดถนนประมาณ 65 เมตร ลึกสุดประมาณ 325 เมตร โดยมีส่วนที่ติดทางสาธารณประโยชน์ ประมาณ 5 เมตร สภาพที่ดินเป็นที่ราบตามลักษณะภูมิประเทศ ภายในที่ดินมีบ่อน้ำ จำนวน 4 บ่อ (ขนาดประมาณ 20*80 เมตร , ขนาด100*80 เมตร ,ขนาด 50*30 เมตร และ ขนาด 100*40 เมตร) คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1-3-37.50 ไร่ ครั้งนี้ไม่ประเมินเนื้อที่ส่วนดังกล่าว สภาพสิ่งปลูกสร้างเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านเกษตรกรรมอยู่ในพื้นที่ย่านเกษตรกรรม มีผู้พักอาศัยน้อย ห่างจากแหล่งชุมชน
  •          
 7,070,000 บาท    ส่วนลด 14.29 %  

 ลดราคาเหลือ  6,060,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 5-3-89 ไร่ ลักษณะเป็นรูปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างด้านหน้าติดถนนประมาณ 84 เมตร และ ลึกสุดประมาณ 130 เมตร สภาพที่ดินถมแล้ว มีระดับต่ำกว่าถนนด้านหน้าประมาณ 0.3 เมตร โดยสภาพปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 6,170,000 บาท    ส่วนลด 15.56 %  

 ลดราคาเหลือ  5,210,000 บาท
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดกว้างประมาณ 11.5*9 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 247 ตรม. ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ห้องโถง 1 ห้องครัว และ ห้องแม่บ้าน 1 ลักษณะที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม ด้านติดถนนกว้างประมาณ 12 เมตร ลึกประมาณ 21 เมตร สภาพที่ดินปรับถมแล้วสูงกว่าถนนประมาณ 0.3 เมตร ปัจจุบันไม่มีผู้อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมเป็นที่อยู่อาศัย โดยอยู่ในรูปแบบของหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
  •          
 10,600,000 บาท    ส่วนลด 7.55 %  

 ลดราคาเหลือ  9,800,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-2-67 ไร่ ลักษณะรูปแปลงสี่เหลี่ยมคางหมู มีหน้ากว้างที่ดินติดถนนประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ 60 เมตร มีระดับเสมอถนนด้านหน้า บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ ได้แก่ อาคารสำนักงานชั้นเดียว ปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 2,470,000 บาท    ส่วนลด 8.10 %  

 ลดราคาเหลือ  2,270,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 0-0-52.5 ไร่ รูปแปลงที่ดินเป็นสี่เหบี่ยมผืนผ้า ทิศเหนือหน้ากว้างติดถนนอภัยรักษ์ (ทล.4047) ขนาดประมาณ 4 เมตร ลึกประมาณ 52.5 เมตร สภาพที่ดินปรับถมแล้ว มีระดับเสมอถนน สภาพแวดล้อมใกล้เคียงเป็นที่อยู่อาศัย การคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณูปโภครองรับ
  •          

 ราคาเริ่มต้น 1,050,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 4-0-53 ไร่ รูปร่างที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างประมาณ 45 เมตร ลึกประมาณ 165 เมตร สภาพที่ดินปรับถมต่ำกว่าระดับถนนประมาณ 0.20 เมตร ภายในพบสิ่งปลูกสร้างจำนวน 8 รายการ บริเวณใกล้เคียงเป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 7,140,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-91 ด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ 22 เมตร ลึกประมาณ 39 เมตร ระดับเสมอถนน พร้อมอาคารจำนวน 2 รายการ เป็นบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น และอาคารสำนักงานชั้นเดียว สภาพปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          
 1,930,000 บาท    ส่วนลด 23.32 %  

 ลดราคาเหลือ  1,480,000 บาท
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 คูหา ขนาดอาคารกว้างประมาณ 3.75*11.60 เมตร พื้นที่ภายในอาคารประมาณ 120.75 ตรม. ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมเป็นย่านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
  •          
 1,800,000 บาท    ส่วนลด 10.00 %  

 ลดราคาเหลือ  1,620,000 บาท