สินทรัพย์รอการขาย

ค้นพบทั้งหมด 144 รายการ

รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารมินิแฟคตอรี่ 3 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 0-3-25 ไร่ ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนน 25 เมตร ลึก 50 เมตร ขนาดอาร 19*47.5 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,765.25 ตร.ม บริเวณใกล้เคียง ย่านชุมชน บ้านพักอาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 13,000,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง ขนาดเนื้อที่ 10-1-10 ไร่ รูปแปลงที่ดินหลายเหลี่ยม ติดถนน 2 ด้าน หน้ากว้างติดถนน ทิศใต้ 124 เมตร และทิศตะวันตกติดถนนซอย 208 เมตร ลึกสุดด้านตะวันออก 164 เมตร ภายในที่ดินเป็นอาคารโกดัง และอาคารสำนักงาน และบ่อน้ำจำนวน 3 บ่อ ขนาด 10*20, 10*20 , 10*30 เมตร ลึก 2 เมตร เนื้อที่รวมประมาณ 175 ตรว. ทำเลย่านเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 4,290,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัยพร้อมโรงงาน รายละเอียด : เป็นที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 6-0-66 ไร่ หน้ากว้างติดถนนประมาณ 40 เมตร ลึกประมาณ 135 เมตร สภาพที่ดินปรับถมเสมอระดับถนนผ่านหน้า ภายในที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 6 รายการ ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
  •          

 ราคาเริ่มต้น 6,470,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลง ติดต่อกัน เนื้อที่รวม 4-3-01 ไร่ ลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน 1 ด้าน หน้ากว้าง 52 เมตร ลึกประมาณ 136 เมตร สภาพที่ดินถมแล้วประมาณ 50 % ระดับที่ดินเสมอถนน ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ที่เหลืออีก 50% เป็นที่นา ระดับต่ำกว่าถนนประมาณ 0.50 เมตร ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมเป็นย่านที่อยุ่อาศัยชนบทและเกษตรกรรม ความเจริญพอใช้
  •          
 3,330,000 บาท    ส่วนลด 0.60 %  

 ลดราคาเหลือ  3,310,000 บาท
รายละเอียด
เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 แปลงติดกัน พร้อมอาคาร เนื้อที่ดินรวม 2-3-53 ไร่ ลักษณะรุปแปลงที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนน ประมาณ 30 เมตร บึกประมาณ 115 เมตร สภาพที่ดินมีการปรับถมทั้งแปลงเสมอถนน บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 2 ชั้น และอาคารประกอบรวม 5 รายการ ปัจจุบันมีการเข้าอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์สภาพอาคารดูแลรักษาปานกลาง-ดี
  •          
 29,610,000 บาท    ส่วนลด 5.44 %  

 ลดราคาเหลือ  28,000,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 แปลง ขนาดเนื้อที่ 8-0-6.9 ไร่ รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพที่ดินเป็นที่ราบ ติดถนน 1 ด้าน ที่ดินปรับถมสูงเสมอระดับถนน มีหน้ากว้างติดถนนประมาณ 86 เมตร ลึกประมาณ 158 เมตร ที่ดินได้ถูกพัฒนา มีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ทำเลที่ตั้งเป็นย่านเกษตรกรรม 1. อาคารสำนักงานชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 84.5 ตรม. 2. อาคารโกดังชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 840 ตรม. 3. ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 11,200 ตรม.
  •          
 8,500,000 บาท    ส่วนลด 21.65 %  

 ลดราคาเหลือ  6,660,000 บาท
รายละเอียด
ทรัพย์สินธนาคารเป็นที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 1-0-26 ไร่ รูปแปลงที่ดินรูปร่างใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านทิศเหนือขนาดประมาณ 46 เมตร ทิศใต้ขนาดประมาณ 44 เมตร ทิศตะวันออกขนาดประมาณ 40 เมตร และด้านทิศตะวันตกขนาดประมาณ 40 เมตร สิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 รายการ คือ อาคารห้องพักอาศัย (โรงแรม 2 ชั้น) ปัจจุบันมีสภาพหยุดก่อสร้าง โดยมีการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 65%
  •          
 12,000,000 บาท    ส่วนลด 11.67 %  

 ลดราคาเหลือ  10,600,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย ปลูกบนที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-16 ไร่ ขนาดอาคารหลัก 4*12 เมตร พื้นที่ใช้สอย 173 ตรม. ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์
  •          

 ราคาเริ่มต้น 2,200,000 บาท
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 แปลง เนื้อที่ 1-2-11 ไร่ รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนน 26 เมตร ลึก 103 เมตร ปรับถมแล้วเสมอถนนด้านหน้า สภาพภายในพื้นที่มีที่พักอาศัย 3 ชั้น พร้อมชั้ยลอย และบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น การใช้ประโยชน์บนที่ดินเป็นที่พักอาศัย การคมนาคมสะดวก
  •          
 11,100,000 บาท    ส่วนลด 7.21 %  

 ลดราคาเหลือ  10,300,000 บาท
รายละเอียด
สภาพทรัพย์ : บ้านพักอาศัย รายละเอียด : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย 1 คูหา ก่อสร้างบนโฉนดเลขที่ 128708 เนื้อที่ 0-0-45.4 ไร่ หน้ากว้าง 11 เมตร ลึก 16.50 เมตร ขนาดอาคาร 4.50 เมตร ด้านหลังกว้าง 9 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 441.25 ตรม. อายุอาคารประมาณ 27 ปี ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ ลดราคาประมูลเริ่มต้นพิเศษ เหลือเพียง 4,560,000 บาท
  •          
 4,800,000 บาท    ส่วนลด 5.00 %  

 ลดราคาเหลือ  4,560,000 บาท