ทรัพย์ขายทอดตลาด

ค้นพบทั้งหมด 22 รายการ

รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นัดที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 3 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นัดที่ 4 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นัดที่ 5 ในวันที่ 13 มกราคม 2564 นัดที่ 6 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นัดที่ 6 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 21 กันยายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นัดที่ 6 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 21 กันยายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นัดที่ 6 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นัดที่ 2 ในวันที่ 8 กันยายน 2564 นัดที่ 3 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 นัดที่ 4 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นัดที่ 5 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 6 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 แปลงที่ 1-2 ขายรวมกัน แปลงที่ 3-5 ขายรวมกัน แปลงที่ 6 ขายแยกแปลงเดียว
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นัดที่ 5 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นัดที่ 6 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2564 นัดที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2564 นัดที่ 3 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 6 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2564 นัดที่ 3 วันที่ 25 กันยายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นัดที่ 5 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 6 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2564 นัดที่ 3 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2564

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นัดที่ 6 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล