ทรัพย์ขายทอดตลาด

ค้นพบทั้งหมด 17 รายการ

รายละเอียด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะขายทอดตลาดหุ้นสามัญของนางสาวอรวรรณ กาญจนชูศักดิ์ รวม 4 นัด นัดที่ 1 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ,นัดที่ 2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ,นัดที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ,นัดที่ 4 ในวันที่ 4 กันยายน 2567 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,266 หุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น นางสาวอรวรรณ กาญจนชูศักดิ์ มูลค่าหุ้นละ 5.30 บาท

 สนใจติดต่อเบอร์โทร 02-265-3172-8
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 1 วันที่ 30/03/2567 ,ครั้งที่ 2 วันที่ 20/04/2567 ,ครั้งที่ 3 วันที่ 11/05/2567 ,ครั้งที่ 4 วันที่ 01/06/2567 ,ครั้งที่ 5 วันที่ 22/06/2567 ,ครั้งที่ 6 วันที่ 13/07/2567
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 1 วันที่ 28/03/2567 ,ครั้งที่ 2 วันที่ 18/04/2567 ,ครั้งที่ 3 วันที่ 09/05/2567 ,ครั้งที่ 4 วันที่ 30/05/2567 ,ครั้งที่ 5 วันที่ 20/06/2567 ,ครั้งที่ 6 วันที่ 11/07/2567
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 1 วันที่ 26/03/2567 ,ครั้งที่ 2 วันที่ 12/04/2567 ,ครั้งที่ 3 วันที่ 07/05/2567 ,ครั้งที่ 4 วันที่ 28/05/2567 ,ครั้งที่ 5 วันที่ 18/06/2567 ,ครั้งที่ 6 วันที่ 09/06/2567
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 1 วันที่ 12/03/2567 ,ครั้งที่ 2 วันที่ 02/04/2567 ,ครั้งที่ 3 วันที่ 23/04/2567 ,ครั้งที่ 4 วันที่ 14/05/2567 ,ครั้งที่ 5 วันที่ 04/06/2567 ,ครั้งที่ 6 วันที่ 25/06/2567
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 3 วันที่ 28/03/2567 ,ครั้งที่ 4 วันที่ 18/04/2567 ,ครั้งที่ 5 วันที่ 09/05/2567 ,ครั้งที่ 6 วันที่ 30/05/2567
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 3 วันที่ 19/03/2567 ,ครั้งที่ 4 วันที่ 09/04/2567 ,ครั้งที่ 5 วันที่ 30/04/2567 ,ครั้งที่ 6 วันที่ 21/05/2567
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 วันที่ 12/03/2567 ,ครั้งที่ 3 วันที่ 02/04/2567 ,ครั้งที่ 4 วันที่ 23/04/2567 ,ครั้งที่ 5 วันที่ 14/05/2567 ,ครั้งที่ 6 วันที่ 04/06/2567
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 วันที่ 12/03/2567 ,ครั้งที่ 3 วันที่ 02/04/2567 ,ครั้งที่ 4 วันที่ 23/04/2567 ,ครั้งที่ 5 วันที่ 14/05/2567 ,ครั้งที่ 6 วันที่ 04/06/2567
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 วันที่ 12/03/2567 ,ครั้งที่ 3 วันที่ 02/04/2567 ,ครั้งที่ 4 วันที่ 23/04/2567 ,ครั้งที่ 5 วันที่ 14/05/2567 ,ครั้งที่ 6 วันที่ 04/06/2567
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล