ผบ.2415/2560 สนง.บังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (055-621790-1)

รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 21 กันยายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นัดที่ 6 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

img01

อยู่ระหว่างดำเนินการ