พ.1618/2561 สนง.บังคับคดีจังหวัดนครปฐม

รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นัดที่ 6 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

img01

อยู่ระหว่างดำเนินการ