ผบ.682/2558

รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2564 นัดที่ 3 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2564

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

img01

อยู่ระหว่างดำเนินการ