ผบ.1888/2562 สนง.บังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2564 นัดที่ 3 วันที่ 25 กันยายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นัดที่ 5 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นัดที่ 6 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

img01

อยู่ระหว่างดำเนินการ