พ.436/2562 สนง.บังคับคดีจังหวัดพัทลุง

รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นัดที่ 5 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นัดที่ 6 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล

img01

อยู่ระหว่างดำเนินการ