ทรัพย์ขายทอดตลาด

ค้นพบทั้งหมด 22 รายการ

รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นัดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2564 นัดที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2564 นัดที่ 5 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นัดที่ 6 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล
รายละเอียด
ประกาศขายทอดตลาด นัดที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นัดที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นัดที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นัดที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นัดที่ 5 วันที่ 21 กันยายน 2564 นัดที่ 6 วันที่ 12 ตุลาคม 2564
  •          

 อยู่ระหว่างตั้งราคาประมูล